DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39436

DL-DF 39436
Keltezés 1449-06-28
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató Vas megye; vasi ispán; vasi alispán; Széplaki Botka István magán; Széplaki Botka László (István f) magán; Széplaki Péter (Botka f) magán; Széplaki György (Botka f) magán; Széplaki András (Botka f) magán; Mártonfalvi Laca ”dictus” Lukács (Laca f) magán; Mártonfalvi Mátyás (Laca f) magán; Mártonfalvi György (Laca f) magán; név szerint felsorolt mártonfalvai jobbágyok; Zeplak Széplak Vas m; Lewe Lövő Vas m; Kysmarton Kismarton
Tárgymutató gyújtogatás – jobbágytelepítés; kaszáló; Varga (cs), Fürdős (cs),; kaszáló – erdő
Regeszta Hunyad-i János kormányzó Vasvármegye comeséhez, vicecomeséhez és szolgabíráihoz. Jelentette neki Zeplak-i Bothka István a saját és László nevű fia, további Bothka fiainak: Péternek, Györgynek és Andrásnak a nevében, hogy Marthonfalwa-i Lacza fiai: Lacza ”dicti” Lukács, Mátyás és György Marthonfalwán lakó jobbágyaik útján /:név szerint elsorolva, köztük ily nevűek: Demetrius Warga, Petrus vilcicus, Anthonius Faber, Thomas Sclavus, Wichael Sclavus, Petrus Sertor, Stephanus Sartor, Barthomomeus Ferdews, Gregorius villicus, Stephanus Faber, Urbanus Swttor: /az elmúlt napokban a Zeplaknoy, Kysmarthonhoz és Lewehez tartozó kaszálóikat elfoglalták és lekaszálták, használati erdeiket felégették vagy kivágták és két jobbágyukat: Domonkost és Mátyást erővel áttelepítették a saját birtokukra. Meghagyja tehát a megyei hatóságnak, küldjenek ki egyet vagy kettőt maguk közül a vizsgálat megejtésére. /:Teljes szöveg:/ Záró pecsét nyomaival.

Tartalomgazda