DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39434

DL-DF 39434
Keltezés 1446-07-25
Kiadó KAPORNAKI KONVENT
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Átírás 1446.07.l5 Pálóci László országbíró
Névmutató Pálóci László országbíró; Potyi Mihály királyi ember; Bálint kapornaki szerzetes; Bálint szerzetes kapornaki konventi küldött; Vas m
Regeszta A kapornaki konvent jelenti Palocz-i László comes országbírónak, hogy megkapta 1446 júl.15.-én kelt, teljes egészében közölt, vizsgálatot elrendelő oklevelét, melynek értelmében Pothy Mihály királyi emberrel Bálint rendi testvért küldte ki, akik júl.23.-án Vasvármegyében körüljárván mindent a jelentésnek megfelelően találtak. – Hátán pecsét nyomai.

Tartalomgazda