DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39434

DL-DF 39434
Keltezés 1446-07-15
Keltezés helye Tormasfeldew Tormafölde Zala m
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Átírás 1446
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató kapornaki konvent; Széplaki Botka István (Péter f) magán; Botka Péter (János f) magán; Botka András (István f) magán; Mártonfalvi Laca ”dictus” Lukács magán; Mártonfalvi Laca ”dictus” György magán; Mártonfalvi Laca ”dictus” Mátyás magán; Rumi Gergely magán; Rumi János (Gergely f) magán; Biri Mihály (László f) magán; Sely-i Gyemerő Mihály magán; Hollósi Gergely magán; Potyi László (Mihály f) magán; László (György f) magán; Potyi Mihály királyi ember; Potyi Simon királyi ember; ..erth-i Gergely királyi ember; Bogyiszlói Mihály királyi ember; Bogyiszlói másik Mihály magán; Kysmarthon/Mankosfeldw Kismarton Vas m (?); Zeplak Széplak Vas m; Endred Endréd Vas m
Tárgymutató hatalmaskodás – károkozás – javak pusztítása; forint; zavaros idők
Regeszta Palocz-i László comes országbíró a kapornaki konventhez. Jelentették előtte Zeplak-i Bothka Péter fia: István, továbbá Bothka János fia: Péter és Bothka István fia: András nevében, hogy az elmúlt zavaros időkben Marthonfalwa-i Laczo ”dicti” Lukács György és Mátyás elfoglalták az ő vasvármegyei Kysmarthon máskép Mankosfeldw nevű birtokukat, és hogy ugyancsak az elmúlt zavaros időkben Rumy Gergely a fiával: Jánossal, azonkívül Byr-i László fiával: Mihállyal, Sely-i Gemerew Mihállyal, Hallos-i Gergellyel és Poty-i Mihály fiával: Lászlóval és végül György fiával igen gyakran pusztították Zeplak és Endred nevű birtokukat, miáltal ezer forintnyi kárt okoztak nekik. Felkéri tehát a káptalant emberének a kiküldésére, akinek a jelenlétében a királyi ember tartson a fenti ügyben vizsgálatot. Kijelölt királyi emberek: Michael vel Symon de Pothy, aut Gregorius de Gwerth, sin Michael sive alter Michael de Bodyzlo.

Tartalomgazda