DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247950

DL-DF 247950
Keltezés 1294-06-14
Kiadó MÁRTON ALORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet U 468 / 2
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 2
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Átírás 1294
Regeszta Buda. Márton ispán, alországbíró ítéletlevele abban a perben, amely Nezda-i Márton ispán és rokonai: Buken fia Buken és Ábrahám fia Ábrahám folytattak Péter erdélyi püspök és fivérei: Gergely fiai Gergely és Egyed ellen a Somogy megyei Polcha birtok miatt. Eszerint az alországbíró előtt a maga és rokonai nevében megjelent Nezda-i Márton ispán több oklevelet – amelyeket különböző bírák, az alországbíró, a fehérvári káptalan és a somogyi konvent adtak ki – is bemutatott, s azokból kiderült, hogy a különféle bíróságok kilenc esetben marasztalták el felsorolt ellenfeleit Polcha birtok fele részének elfoglalásáért és officiálisuk, Lodomér a Polcha-i jobbágyokkal együtt mindig megakadályozta beiktatásukat a mondott birtokba. Ellentmondásuknak pedig nem voltak hajlandók okát adni. Sőt, az egyik beiktatási kísérlet alkalmával a kiküldött királyi embert, Zarazou-i Kozma ispánt a püspök mondott officiálisa fel is tartóztatta a falu közepén és meg akarta sebesíteni. – Mindezek alapján az alországbíró Márton ispánnak és rokonaiknak: Buken-nek és Ábrahámnak ítéli Polcha birtok mondott fele részét és elrendeli beiktatásukat annak birtokába, sőt a korábbi ítéletek alapján a birtok másik fele részének birtokába is beiktatandónak tartja őket, amiről újabb ítéletlevél kiadatását ígéri számukra. Átírja 1294-ben III. András király (lásd 11. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 20/10.

Tartalomgazda