DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247950

DL-DF 247950
Keltezés 1294-06-14 U
Kiadó ANDRÁS 3 KIRÁLY
Régi jelzet U 468 / 2
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 2
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta 1294–(06–14 után) III. András király Nezda-i Márton ispán kérésére átírja és megerősíti Márton ispán, alországbíró 1294. június 14-én kelt ítéletlevelét (lásd 10. sz.), amelynek tárgya a Somogy megyei Poucha (Polcha) birtok tárgyában hozott ítélet. Az oklevél kiállítója Tódor mester fehérvári prépost, királyi alkancellár. Hártyán, függőpecsétje elveszett, csak a sárga színű zsinór egy darabja van meg. Jelzete: BAZmLt. XV: 1. 2. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. BmLt. IV. A 501/d. Sp. I. fasc. I. nr. 2. Provenienciája ismeretlen. Kiadása: Tóth Péter: Somogy megyére vonatkozó oklevelek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban. Somogy megye múltjából, 15. Kaposvár, 1984. 44–47. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 21/11.

Tartalomgazda