DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247) • 49227

DL-DF 49227
Keltezés 1284-08-05
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet Q 247 / 8
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta (in quind. Marie Magdalene). A somogyi Szent Egyed-monostor konventje bizonyítja, hogy az egyrészről Varda-i Ivan fiai: Oroch, Ivanch és Herant, valamint Sámson fia: Máté, másik részről pedig Varda-i Deseu fia: Jonas, Pál fiai: Pous és Pál ugyancsak személyesen bejelentették,hogy D(énes) nádor somogyi ispán oklevele szerint a pusztítások, javak elvitele, elfogások és más jogtalanságok miatt a nádor előtt kölcsönösen egymás ellen indított perben tanúkat kellett volna állítaniuk a konvent előtt, de a pert közös akarattal elvetették, s Koazna-i Kozma comes, Pertoldus comes, testvére: Péter, Tamás fia: Tamás és Elya-i Sándor döntése alá bocsátották. Eszerint István király ünnepének másnapján (aug. 21.) Oroch és említett társai a várjobbágyok közül 16 nemessel esküt tegyenek arról, hogy nem rontottak fegyveresen Pál és fiai, továbbá Jónás házára, Pál fiát: Pous-t nem fogták el és megkötözve nem hurcolták el, javaikat nem vitték el, s Jónásnak kárt nem okoztak; ugyanakkor Jónás, Pós és Pál 17 nemessel és várjobbággyal arra tegyenek esküt, hogy fegyveresen nem törtek Oroch kúriájára és jobbágyainak kárt nem okoztak, sem nem gyalázták (dedecus irrogari) őket. Az eskütétel nyolcadik napján a felek Péter comes, Leo mester, Mere-i Adrianus és Simon comes (Oroch és rokonai részéről), Tamás fia: Tamás, Abraam fia: Jakab, Chech fia: Miklós és Ilya-i Sándor comes előtt felosztják Juta és Varda prédiumokat két egyenlő részre, majd sorshúzással döntik el a nyolc arbiter és a konvent kiküldöttje előtt, hogy ki kapja az első részt, de ha a másik értékesebb (utilior), a kiegészítést pénzben kell megadnia. Ezután Tord villa-ba mennek arra a földre, amelyet Pál és fiai eladtak Gergely comesnek, s ennek megfelelőt más örökölt földjeikből adnak Oroch-nak és rokonainak. Ezt követően Pós és Pál vállalták, hogy a szent király napjának nyolcadán megidézik Péter volt nádor fiait Kecche föld ügyében, s ha Miklós napig (dec. 6.) Keccha (!) föld visszavételét el tudnák intézni, úgy az Pálé és fiaié lesz, ha nem, Oroch-é és testvéreié. Az arbitrium-tól aki az elején, közepén vagy végén visszalép, 20 márka bírságban marad. - Eredeti hártyán zárópecsét nyomával. (Mérey cs. lt. 8. sz. - No 37.) - Hazai Okmt. VII. 191. (XIX. sz. másolat alapján). - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 9/13.
A somogyi konvent előtt a Várdaiak perüket fogott bírák döntésére bízzák. - Részletes kivonata: Somogy megye múltjából (évkönyv) 23 (1991) 9/13. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 26 (1995) 26. sz.

Tartalomgazda