86 hit(s) (0.016 seconds)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 054.
Date 1672. február 26.
Description Latin nyelvű 6 oldal egy fogalmazványi és egy másolati példányban. Korábban a, b jelzettel
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 071.
Date 1692. február 1.
Description 24 oldal latin nyelvű másolat htielesítés nélkül.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 003.
Date 1687. május 30.
Description Latin nyelvű fogalmazvány 6 oldal
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 004.
Date 17. század vége)
Description Latin nyelvű fogalmazvány, 2 oldal
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 005.
Date 1699. január 29.
Description Német nyelvű eredeti fogalmazvány 37 oldal
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 006.
Date 1690. december 22.
Description 2 oldal fogalmazvány, ennek két oldalas tisztázata, aláírással hitelesítve. Latin nyelvű
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 007.
Date 1690. szeptember 22.
Description 1 oldal latin nyelvű eredeti fogalmazvány
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 008.
Date 1688. május 23.
Description 4 oldal szlovák nyelvű fogalmazvány latin nyelvű kiegészítésekkel Melléklete 3 oldal latin nyelvű összeírás és becsű, korábban a, b jelzet alatt. (Szlovák nyelvű)
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 082.
Date 1701.
Description 2 oldal latin nyelvű fogalmazvány
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 081.
Date 1705. február 25.
Description 7 oldal latin nyelvű fogalmazvány az 1692-es összeírás figyelembevételével 1701-ben készült új összeírás alapján. Melléklet 5 oldal (summarium) fogalmazványok az összeírás előkészítésére, birtoktört. adatokkal. Korábban a b jelzet alatt.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 080.
Date 1701.
Description Két példányban készült fogalmazvány, ill. annak hitelesítés nélküli másolata. 6 oldal latin nyelvű melléklet. Két oldal latin nyelvű előzetes becsü. Korábban a b c példány alatt.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 079.
Date 1701. január 5.
Description 5 oldal latin nyelvű eredeti aláírással és pecséttel hitelesítve
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 012.
Date 1741. október 13.
Description 6 oldal latin nyelvű másolat A becsüt az 1717-es összeírás alapján készítették.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 013.
Date 1748.
Description Az irat hiányzik helyén egy 1855-ös őrjegy. Adatok az indexből. Az irat helyén 1855-ös őrjegy. Adatok a mutató alapján.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 014.
Date 1690. július 6.
Description 2 oldal latin nyelvű eredeti aláírásokkal és pecsétekkel hitelesítve. Melléklet 1690. július 13-án Kassán készített aestimatiója a birtoknak. 2 oldal latin nyelvű eredeti, aláírással
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 015.
Date 1690.
Description Latin nyelvű fogalmazvány 26 oldal
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 016.
Date 1695. március 7.
Description 3 oldal latin nyelvű eredeti vagy másolat (?) aláírással hitelesítve
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 078.
Date 1697. május 7.
Description 4 oldal, latin nyelvű fogalmazvány.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 077.
Date 1697. június 20.
Description 5 oldal latin nyelvű eredeti
21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 076.
Date 1697. március 12.
Description 5 oldal latin nyelvű fogalmazás.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 075.
Date 1695. október 24.
Description 2 oldal latin nyelvű fogalmazvány
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 074.
Date 1692
Description Belső használatra készült kamarai feljegyzés 3 oldal latin nyelvű eredeti
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 019.
Date 1722. augusztus 23.
Description 2 oldal latin nyelvű eredeti fogalmazvány aláírással ellátva 1724. október 25.
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 020.
Date 1697. január 27.
Description eredeti fogalmazvány 38. oldal német nyelvű aláírás nélkül
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 021.
Date 1689. november 2.
Description aláírással ellátott fogalmazvány, 10 oldal, latin nyelvű
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 022.
Date 1700. június 14.
Description 2 oldal latin és német nyelvű fogalmazvány, hitelesítés nélkül
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 023.
Date 1703. december 2.
Description 44 oldal német nyelvű fogalmazvány, eredeti aláírással hitelesítve
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 024.
Date év nélkül (18. század)
Description Keltezetlen fogalmazvnáy, s annak szintén datálatlan tisztázattöredéke (befejezetlen) Korábban a/b jelzet alatt. 15 oldal latin nyelvű
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 025.
Date év nélkül 18. század
Description 3 old. latin nyelvű rongált hitelesítés nélküli, valószínűleg másolati példány
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 026.
Date 1700. december 24.
Description Német nyelvű 30 old. Eredeti aláírással hitelesítve.
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 028.
Date 1709. július 25.
Description Latin nyelvű 6 oldal másolat, hitelesítés nélkül
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 029.
Date 1709. február 19.
Description 3 oldal latin nyelvű másolati példány
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 030.
Date 1712. június 7.
Description Az irat két azonos példányban található 4 old. latin másolat
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 031.
Date 1725. április 18.
Description Latin nyelvű 4 oldal, pecséttel és aláírással hitelesített
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 032.
Date 1725. május 14.
Description 1 db. latin nyelvű eredeti fogalmazvány, ennek 2 db. latin nyelvű másolata 10-10 oldal terjedelemben. Megtalálható mellékletként a becsü extrachiro 2 old. latin nyelvű fogalmazvány.
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 034.
Date 1714. július 10.
Description 4 oldal latin nyelvű hitelesítés néküli másolat. Csatolva hozzá a zólyomi harmincados napidíj kimutatása 1715-ös dátummal.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 035.
Date 1716. március 22.
Description 3 oldal latin nyelvű hitelesítés néküli másolat
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 036.
Date 1716. február 21.
Description Latin nyelvű eredeti 14 oldal, pecséttel és alíárással hitelesítve
41. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 037.
Date 1719. november 9.
Description 38 oldal latin nyelvű eredeti aláírással és pecséttel
42. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 038.
Date 1719. szeptember 30.
Description 2 oldal hitelesítetlen másolat. Az összeírás 1719-ben készült, az iratra 1721-ben birtoktörténeti vonatkozású feljegyzést készítettek, a másolat dátuma 1726. augusztus 17.
43. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 039.
Date 1724. április 9.
Description 2 oldal latin nyelvű hitelesítés néküli másolat
44. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 001.
Date 1686.
Description 23 oldal, latin nyelvű fogalmazvány melléklete az iratnak töredékes másolata
45. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 041.
Date 1727.
Description 11 oldal latin nyelvű eredeti aláírással és pecséttel hitelesítve. Melléklet 4 oldal fogalmazvány és ennek tisztázata. A főiratban szereplő összeírás alapján készített aestimatio korában a, b, c jelzet alatt.
46. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 042.
Date 1729. május 6.
Description 4 oldal latin nyelvű eredeti és ennek másolati példánya. Hitelesítés néküli mindkettő. Korábban a, b jelzet alatt.
47. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 043.
Date 18. század első fele)
Description Dátum nélküli német nyelvű fogalmazvány 2 oldal. A dátumra a tartalom utal.
48. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 044.
Date 1723.
Description 23 oldal német nyelvű fogalmazvány, javításokkal.
49. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 045.
Date 1670
Description 4 oldal magyar nyelvű fogalmazvány
50. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 046.
Date 1683. október 8.
Description Latin nyelvű 2 oldal aláírással ellátott fogalmazvány.
51. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 047.
Date 1603.
Description 79 oldal latin nyelvű aláírással és pecséttel ellátott eredeti. Melléklet az urbarium alapján készült latin nyelvű 5 oldalas fogalmazvány”consignatio posessionum et proventum” korábban a, b jelzet alatt
52. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 048.
Date 1603.
Description Latin nyelvű 53 oldal hitelesítés nélküli másolat.
53. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 049.
Date 1648.
Description magyar nyelvű fogalmazvány, összegek később kézzel beírva, 93 oldal.
54. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 050.
Date 1650.
Description „latin nyelvű másolat hitelesítés nélkül 5 oldal.
55. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 051.
Date 1670. augusztus 28.
Description magyar nyelvű fogalmazvány utólagos betoldásokkal, 4 old.
56. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 052.
Date 1671. augusztus 31.
Description 3 oldal magyar nyelvű eredeti pecsétekkel és aláírásokkal hitelesítve.
57. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 053.
Date 1671. július 25.
Description 4 oldal latin nyelvű eredeti, aláírással és pecséttel ellátva.
58. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 073.
Date 1692.
Description 5 oldal latin nyelvű eredeti
59. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 055.
Date 1672. március 1.
Description 2 azonos fogalmazvány illetve másolati példány 11-11 oldal, hitelesítés nélkül, korábban a, b jelzet alatt
60. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 056.
Date 1684.
Description Pecséttel és alírással hitelesített eredeti latin nyelvű példány, 19 oldal.
61. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 057.
Date 1686. július 7.
Description magyar nyelvű négy oldal másolat hitelesítés nélkül.
62. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 058.
Date 1687.
Description 4 oldal latin nyelvű eredeti pecsétekkel s alíárásokkal hitelesítve.
63. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 059.
Date 1681.
Description 8 oldal latin nyelvű másolat, az ívek melléklete az azonos időben készült 4 old. latin nyelvű „extractus conscriptionis”, korábban a b jelzet alatt szerepelt.
64. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 060.
Date 1688. augusztus 30.
Description 8 oldal latin nyelvű eredeti aláírással, pecséttel hitelesítve + 1 db hitelesítetlen másolati példány (korábban a b jelzet alatt)
65. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 061.
Date 1689. augusztus 2.
Description 28 oldal latin nyelvű eredeti, pecséttel és aláírásokkal hitelesítve
66. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 062.
Date 1689. szeptember 24.
Description 11 oldal latin nyelvű másolat hitelesítés nélkül
67. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 063.
Date 1689. augusztus 19.
Description Kamara Aláírással hitelesített eredeti 6 oldal, latin nyelvű
68. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 065.
Date 1689. november 22.
1689. május 16.
Description 8 oldal, latin nyelvű eredeti aláírással hitelesített példány. oldal latin nyelvű eredeti pecséttel és aláírással hitelesítve. A mellékletben ill. a másodpéldányon egy másik összeírás töredéke Muzsay, Muhai?
69. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 002.
Date 1687. szeptember 27.
Description 2 oldal, latin nyelvű fogalmazvány
70. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 072.
Date 1692. március 22.
Description Latin nelvű fogalmazvány, 8 oldal melléklet 2 db. másolat Serédy Gáspárnak eladott részekről. Korábban abc jelzet alatt.
71. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 067.
Date 1691. október 3.
Description 35 oldal latin nyelvű aláírással és pecséttel hitelesített eredeti.
72. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 068.
Date 1691. október 14.
Description latin nyelvű eredeti aláírásokkal és pecsétekkel hitelesítve 14 oldal
73. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 069.
Date 1691. november 3.
Description 4 oldal latin nyelvű eredeti, aláírással, pecséttel hitelesítve
74. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 070.
Date 1692. november 22.
Description 1 oldal latin nyelvű másolat
75. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 040.
Date 1726. január 25.
Description 18 oldal, latin nyelvű eredeti, aláírással és pecséttel hitelesítve
76. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 066 / 2.
Date 1689
Description 1 oldal latin nyelvű fogalmazvány (vagy hitelesítés nélküli másolat) hitelesítés nélkül.
77. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 066 / 1.
Date 1689. március 28.
Description Latin nyelvű eredeti pecséttel és aláírással hitelesítve, 2 old.
78. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 018 / 3.
Date (18. század eleje) év nélkül
Description 4 old. latin nyelvű egykori másolat hitelesítés nékül
80. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 018 / 1.
Date 1700. május 24.
Description 6 old. latin nyelvű irat, hitelesítés (dátum s aláírás nélkül) + Ennek egy másolati töredéke 4 oldal
81. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 009 / 1.
Date 1745. július 12.
Description 4 oldal latin nyelvű fogalmazvány hitelesítés nélkül
82. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 017 / 1.
Date 1698. november 11.
Description 70 oldal eredeti fogalmazvány, latin nyelvű
83. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 010 / 2.
Date 1667. január 12.
Description 5 oldal eredeti német nyelvű aláírással hitelesítve Melléklete 6 + 3 oldal a természetbeni juttatások összegezése
84. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 010 / 1.
Date 1672. február 22.
Description 36 oldal, német nyelvű fogalmazvány
85. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 009 / 2.
Date 1746–1753.
Description Latin nyelvű fogalmazvány, két oldal
86. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 017 / 2.
Date 1699. december 21.
Description Latin nyelvű eredeti aláírásokkal és pecsétekkel hitelesítve.