HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 017 / 1.

Date 1698. november 11.
Description

70 oldal eredeti fogalmazvány, latin nyelvű

Text

„Conscriptio et aestimatio” néven az urbariális összeírás felvette Borhiczky László besztercebányai tricésimator – Ezt az összeírást, amely megkülönböztetendő a 2-es alszámú 1699-es keltű hasonló tartalmú összeírástól Rozsdy nem regesztázta (Egy év alatt változás történt a lakosság számában, állatállományában és egyéb adatokban Regeszta készítendő róla.) – Conscriptio és aestimatio.
Résztulajdonosok neveivel. – Általában: – sessio – deserta-sessio (szántóföldek és rétek felosztva a sessio populosa-k között.) – jobbágyok névvel – fiak, testvérek, jobbágyok állatai: ökör, tehén, borjú, ló, juh, kecske – jobbágysessio vetéskapacitása és rét-hozama egyenként – erdő állattartási kapacitással, tized szőlő (nagyrészt műveletlen) tizeddel, kilenceddel – szőlőkilenced összmennyisége 1699-ben – census – szolgáltatások: vaj, őz, sertés – sertés-tized összmennyisége – gabona-kilenced összmennyisége, aestimatio módja – teljes jövedelem – malom jövedelemmel – molnár jövedelme, munkájának értéke – robot értéke
Terenye: elhagyott fundus vételráa
Mindszent:
földesúri kuria szántófölddel, és réttel
Derecske: robot a siroki vár urának „iure turcico”, igen nagy mértékben, más szolgáltatást ezért nem bírnak)
Salgótarján: vám, földesúri szántóföld vetéskapacitással, jövedelemmel, földesúri rét hozammal, officiális.
Karancsallya: földesúri szántóföld vetéskapacitással.
Rap:
földesúri szántóföld és rét.
Balassa Bálint volt birtokai Kamarai birtok Salgó vár és tartozékai
Nógrád és Heves megye.
gr. Balassa Bálint volt birtokai:
Szöllyös – Terenye – Uylak praedium – Mindszent – Balla – deserta Tordonya praedium – Drecske – Hidegkut – Vecseklő – Salgo Tarján – Pony praedium – Salgo állya praedium – Karancsállya – Rap – Zeleno – Vendéghi praedium – deserta Baglyasállya – Rovnya – Biszricska – Málnapataka – Mlagyo – Ozdin – Turicska

Content provider