HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 010 / 1.

Date 1672. február 22.
Description

36 oldal, német nyelvű fogalmazvány

Text

„Beschreibung” Urbáriális összeírás – Összeíró: nincs jelölve – Conscriptio. (Beschreibung)
sessio – jobbágy és zsellér (Hofstatler és Hold, illetve Inwohner) – census: Hausdienst, Gemeingrunddienst, Thorgrundgeld, Überland-dienst, Contract-geld, sajtpénz, – konyhai szolgáltatás: tojás, néhol kakas is – robot-megváltás – mészárszék adója – bírónak sajtszolgáltatás (Richter Khalb) – tized: bor, kakas, káposzta, liba, répa, gabona – robot (szőlőben is) – földesúri malom censussal – rét – bőrös iparos névvel, censussal
Wimpassingh: vám (eddig minoritáké) jövedelemmel – mészégető szolgáltatása – földesúri kocsma – nyáron szaabd italmérés – legeltetési adó
Loreta:
majorság
Stinkhenbrunn: vám jövedelemmel
Horstein-i gazdaság jövedelmei (1669-1671): – kocsma-jövedelem, bor-tized, hegyvám, gabona-tized (búza, rozs, árpa, zab, köles, hajdina, mennyisége és értéke is), káposzta, répa, zöldségtized, liba, kakas, tyúk-tized, halászati jövedelem, szárnyas vadászat jövedelme, mészkőbánya jövedelme, fakitermelés jövedelme, Abzugsgelder, súlymérték és pecsét-pénzek, büntetéspénzek, bírságok jövedelme, Zimmers Zins (lakbér) jövedelem, kocsmárosok adója, szántóföldek területe, hozama, jövedelme, major jövedelme tehenekkel, majoros szolgáltatása: vaj és sajt, juhok utáni jövedelem (gyapjú), sertések utáni jövedelem, szárnyasok utáni jövedelem, – összesített táblázat a jövedelmekről (két uradalom külön-külön)
Pottendorfi uradalom jövedelmei
(azonos kategóriákban, mint a horsnteini uradalomnál)
Birtokos feltüntetése nélkül Hornstein és Pottendorfi uradalom (Sopron megye)
Hornstein oppidm – Petlsdorff – Neufeldt – Winpaszingh – Ungarisch Protersdorff – Loreta – Stozingh – Stinkhenbrun – Pottendorf oppidum – Wamperstrorff – Landikh – Obereckhendorff

Content provider