HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 011.

Date 1799. december 18.
Description

Eredeti. Latin nyelvű, 5 folio.

Text

Aestimatio, amelyet a kamara az 1799. január 14-én kelt összeírás alapján készített.
Alsó Szopor:
57 jobbágyház, 16 zsellérház, mindegyik után 1 Ft census. – A konyhaszolgálatot sessiónként 51 Xr-ral váltják meg. – A sessiók száma 39 7/8. – Marhás robot sessiónként évi 52, értéke a 20 Xr. – A földesúr számára előírt tűzifa szállítás előírt helyre. – Négy sessió állít ki egy hosszúfuvart. – A zsellérek évi 18 nap gyalogrobotot adnak, ennek értéke 10 Xr. – Az urbárium szerint a terményekből a kilencedet természetben kellene megadniok, eddig sessiónként 4 Ft-tal váltották meg a kilencedeket. – Az erdőket a társbirtokosok nem tervszerűen vágják, így az erdők haszna bizonytalan. – A lakosságnak nincs saját erdeje, de az urbárium szerint tűzi- és épületfát kapnak a földesúri erdőkből. – A makkoltatást a község bérli. – Allódiális földek terméshozama. – A terméshozamból leszámítják az aratórészt, a megmaradt termés 1/3 részét megmunkálásra számítják és az így megmaradó rész a tiszta haszon. – Két forgóban használják a szántókat. – A földesúri réteket a helység árendálja. – Kimutatás a vízimalom árendáiról 1786. és 1789. között. – A kocsma árendája. – A kincstári portio évi jövedelme 1501 Ft 9 1/8 Xr. – Ebből titulo administrationis levonásra kerül 10 %. – A Sándorházi-családtól a fiscusra maradt a jus patronatus a helybeli egyház felett a terhekkel együtt. – Külön becslés az uradalmi épületekről, a malom- és kocsmaházról.
Felső Szopor:
Jövedelmi kimutatás az uradalmi rétek hasznáról. A lakosok vallomása szerint ezeknek a réteknek szénahozama 5 Ft 57 Xr értékű, 1/3 rész megmunkálásra leszámítva. – A lakosság évi 10 Ft árendát fizet ezekért a rétekért.
A Sándorházi-család kihalása miatt a fiscusra szállott portiók.
(Szatmár m.): Alsó Szopor – Felső Szopor

Search result navigation
Content provider