HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 020.

Date 1737. július 6.
Description

Egy latin eredeti és két egyszerű másolat, együtt 8 folio.

Text

Aestimatio, amelyet a Szepesi Kamara kassai számvevősége az UC 244 : 19 jelzetű összeírás alapján készített.
Sank Falva:
A kúria becsértéke. – A kúriához tartozó kertek. – A szilvás egy évi haszna, 1 köböl asztalt szilva. – A malom becsértéke és terményhozama vámból. Kenyérgabona, árpa, zab, tönköly, a vám 1/3-a a molnáré. – A kásatörő haszna. – A rétek szénahozama. – A kúriához tartozó szántók 3 forgóban. – A szőlők becsértéke és haszna. – Az erdők makkoltatási kapacitása és az ebből bejövő jövedelem. – Nyolc alattvaló négy egész sessión. – Három elzálogosított sessió hét alattvalóval. – Összesítés a részbecslésekről.
Néhai Höss István fiscusra szállott portiói.
(Gömör m.): Sank Falva

Search result navigation
Content provider