HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 239. - No. 005.

Date 1807. április 12.
Description

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 2 + 10 pagina. A mellékletek ismertetése a 3–5. reg. oldalakon.

Text

[Jövedelmi kimutatás], mely a helység jövedelmeinek 9 évi átlagát tünteti fel.
Vecseháza:
Harmadosztályba sorolt helység, a következő jövedelmek folynak be tőle: 110 féltelekből áll, nem telki állományú földek nagysága holdakban, 9 évi átlagjövedelmüknek egy évre eső hányada. – Természetben teljesített robot pénzértéke, egy napot 10 krajcárjával számítva. Ház nélküli, vagyis puszta telkekből jövedelem nem volt. Természetben adott gabonatized, úgymint búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica mennyiségének egy évre eső hányada mérőkben, pénzértéke. – Bortizedből nincs jövedelem; báránytized, méhtized jövedelme. Italmérés árendájának jövedelme, húsmérés árendája. Halászat árendájából nem volt jövedelem; pálinkafőző üstök taxájából nincs jövedelem. Malomcensusokból nem folyt be jövedelem. Kereskedők nincsenek; mesteremberek adójának összege. – Allódiális földek, azaz maradványföldek, együttes nagyságuk holdakban, használatáért fizetendő összeg. Erdei tisztások és erdő – ennek nagysága holdakban, jövedelme. – Mellékletekben kiadások kimutatása, a plébánosnak adott kongrua és deputátumának tételei; erdei tisztások jövedelmének kimutatása, a termett széna mennyisége kazlakban, pénzértéke és a bérösszeg, ezek összegzésének az 1797–1805 évek közötti alakulása. Az allódiális földek jövedelmének alakulása ugyanezekben az években. Pénzjövedelmek: italmérés, húsmérés árendája, mesteremberek adójának alakulása ugyanezekben az években. Pénzen megváltott tizedjövedelmek: bárány- és méhtized összegének alakulása fenti években; természetben adott tized és pénzértékének alakulása ugyanezekben az években. Robotnapok számának alakulása a jelzett években; úrbéri census összegének alakulása ugyanezekben az években.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Wecseihaza [Vecseháza]

Search result navigation
Content provider