HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 239. - No. 004.

Date 1799. április 29.
Description

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 13 + 11 pagina. A mellékletek ismertetése a 6. reg. oldalon.

Text

[Becslés az UC 239 : 3 alatti Conscriptio alapján] "Schätzung", amelyet az 1787-ben telepített helység jövedelmeiről dolgozott ki a számvevőség.
Vecseháza:
Harmadosztályba sorolt, katolikus vallású, kincstári költségen a birodalomból és más helyekről telepítettek lakják. 110 féltelkes jobbágy lakik benne, az általuk fizetendő telekcensus együttes összege. Természetben teljesített és pénzen megváltott robotnapok száma, pénzértéke. Kisebb adományokra fizetendő összeg, féltelkenként 17 krajcárjával számítva. – Nem telki állományú földek a gyümölcsösök és konyhakertek, nagyságuk holdakban, a vármegyének 10, az uradalomnak 30 krajcárt fizetnek utána holdanként, az utóbbi összege. Házatlan zsellérek nincsenek a helységben. – Gabonatized átlagához több év nem áll rendelkezésre, Németlugossal vetették össze 9 évi átlagát, évi átlaga kétszeres, zab, kukorica mérőkben, helyben nincs értékesítési lehetőség. Lugosra kell szállítaniok, az ottani árak figyelembe vételével a gabonatized pénzértéke tételenként és összegezve, szállítási költségek, kocsik terhelhetősége; egyéb tizedek a bárány- és méhtized, évi átlaguk pénzjövedelme. – Királyi beneficiumok az italmérés árendája, húsmérés árendája, egy évi bérösszegük; sör- és pálinkafőzés jövedelmére a kamara dekrétuma szerint az italmérés árendájának 10 %-át számítja. – Allódiális földek az összeírás szerint a tartalék- vagy különlegelő, nagysága holdakban. Két maradványföld, egyenkénti nagyságuk holdakban; malomtelek, nagysága holdakban, a földek összegzése; mivel újonnan telepített helységről van szó, csak 6 évi jövedelmi átlag számításáról lehet szó, nem 9 évről, összege. – Hasznavehetetlen földek, árkok, utak, nagyságuk holdakban, a konstitutiív állományban lévő vízöntések, nagyságuk holdakban. Mentes telkek: templom, plébánia, iskola, temető földje, nagyságuk holdakban. Uradalmi erdő, nagysága holdakban, leszámítva az utak, határok nagyságát, jövedelme holdanként 10 krajcárral számítva. – Kiadások: a tanító fizetésére és deputátumába adott gabona, kukorica, tüzifa, mivel azonban a helység köteles tanítóját eltartani, ezeket a kamara csak meghatározatlan ideig fizeti, nem számítja le a jövedelmekből. – Kezelési költségekre a jövedelmek 10 %-át számítja, ennek levonása után a jövedelmek nettó végösszege: 1408 Ft 34 Xr. – mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. A plébános kongruáját és deputátumának értékét 5 % hozammal tőkésíti mint kiadást. – Mellékletekben táblázatos kimutatás az úrbéri jövedelmekről; tizedjövedelmek kivonata. Piaci árak alakulásának kimutatása az 1791–1798 évek között a lugosi piaci árak alapján; árendajövedelmek alakulása ugyanezekben az években. Mesteremberek adójának alakulása (csak az 1798. évben volt egy iparos); maradványföldek jövedelmének alakulása ugyanezekben az években; legelőterület kimutatása; robot, kisebb adományok, erdei tisztások jövedelmének kimutatása.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Wecseyhasza, Wecseyháza [Vecseháza]

Search result navigation
Content provider