HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 239. - No. 006.

Date 1811. október 28.
Description

(Német nyelvű, eredeti, több melléklettel.) A mellékletekkel egybekötve 110 old.

Text

[Conscriptio urbáriális adatokkal és Aestimatio] Külön jegyzék a mellékletekről.
Wallach, Bencsek:
A falu határai, a szomszéd helységekkel közös határrészek méretei. Sessiók 23 fél, 95 negyed. Saját házukban lakó zsellérek 20. A sessiókhoz tartozó szántók, Tizedet szolgáltató régi szőlők. Új telepítésű szabad szőlők. Szolgáltatástól mentes egyházi fundusok. Termelésre fel nem használt területek: utak, kutak környéke, vízmosások stb. Tartalék földek és rétek. Allódiális földek. – A zsellérszállások tartozékai, háztelek és kert, a közös legelőből nem részesednek. A falu határának termőtalaja közepes, ezért 2. osztályú besorolást kapott. Gyakoribb termények: kétszeres, zab és kukorica; búza, rozs, árpa ritkább. Terméseredmények a felsorolt terményekből. Terményárak, értékesítési lehetőségek. – A falunak nincs saját erdeje az urasági erdőben gyűjthetnek meghatározott napokon szárazfát. A legelők kapacitása. A falu állatállománya a legelőkön: ló, igásökör, tehén, juh. – Készpénz census "Haus oder Sessionalgulden". Külön készpénz census "nach Vorschrift des Banatischen Urbariums". Robotnapok: 1/2 sessio után évi 21 nap, 1/4 sessio után évi 14 nap, zsellérektől évi 8 nap; az évi robotnapok készpénz értéke. Kimutatás a felhasznált zsellérrobotokról 1803-tól 1811-ig. A sessiókon kívüli fundusok, kertek és az ezek utáni census. Pálinkafőzők. – A terménytizedekről kimutatás 1803-tól 1811-ig: búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica; a terménytizedek készpénz értéke. A terménytizedekhez hasonló kimutatások: a kender és len tizedekről, a bárány- és kecsketizedekről, a méhtizedekből, a bortizedekből. – Az erdők összeírása; az erdők haszna fakitermelésből, az erdők haszna makkoltatásból. Az erdei legelők árendája. A tartalék földek hasznosítása. Az allódiális földek árendája. A lóval vontatott malom utáni census. A kocsmák és a mészárszék utáni census. Ipari adók "Gewerbsteuer" a kimutatásban 2 kovács szerepel. – Sessiók és zsellérek név szerint; fiúgyermekek; sessiók, szántók, rétek. Kertek, szőlők; állatállomány sessiónként: ló, ökör, tehén, juh, méh; urbáriális készpénz és természetbeni járandóságok sessiónként. A felsorolt értékek, jövedelmek és járandóságok becslése. Az iratcsomóhoz később csatolt kimutatás az 1812-es jégkárok miatti engedményekről.
(Temes m.): Wallach – Bencsek [Oláh Bencsek]

Search result navigation
Content provider