HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 012.

Date 1802. július 21.
Description

Pecséttel, aláírással hitelesített eredeti, német nyelvű példány mellékletekkel, 51 pagina. 33 db. melléklet.

Text

(Összeírás összesítése) „Zusammentrag”, amelyet az újbecsi uradalom túloldali helységeinek 9 évi jövedelmeiről dolgoztak ki, illetve összegeztek az 1793–1801 évek alapján.
Ujbecs:
A vármegye által első osztályba sorolt helység. – Az összeírás szerinti jövedelme: telekcensus együttes összege – robotnapok együttes száma, a megváltott és természetben teljesített napok pénzértékét együtt tünteti fel. – kisebb adományokra fizetett együttes összeg. – Gyümölcsöskertek, káposztaföldek együttes nagysága holdakban, holdanként 30 krajcárjával számítva censusuk jövedelme. – Házatlan zsellérek robotmegváltásának összege. – Tizedjövedelem gabonaneműekből, bárányokból, méhekből, pénzértékük összegzése. – Italmérés, húsmérés árendája, halászat árendája – pálinkafőző üstök taxájának összege – malomcensus jövedelme, kereskedők censusa, mesteremberek censusa – ezen jövedelmek összegzése. – Maradványföldek árendájának jövedelme, erdei rétek jövedelme. – Kilenc évi átlag alapján a befolyó jövedelmek végösszege.
Szentmihály:
Elsőosztályba sorolt helység, telekcensus összege 308 ft. – Robotban, robotmegváltásban, házatlan zsellérek robotmegváltásában, kisebb adományokban, tizedjövedelmekben, árendákban, censusokban, taxákban csak összegszerű eltérés van fentitől. – Erdei rétek nincsenek.
Paratz:
Elsőosztályba sorolt helység. – Telekcensus együttes összege, a többi jövedelmekben nincs eltérés, erdei rétek jövedelmét felveszi.
Diniasch:
Elsőosztályba sorolt helység, jövedelmeiben nincs eltérés a caput bonorumtól, erdei rétek árendájából nincsen jövedelem.
Szentmárton:
Elsőosztályba sorolt helység, jövedelmei megegyeznek a caput bonorummal, erdei rétek árendájából nincs jövedelme.
Szillas:
A praedium területe részben Temes, részben Torontál vármegyében fekszik, telekcensusa nincsen. – Jövedelmeit nem részletezi, csak a 9 évi átlag alapján kiszámított végösszeget adja meg.
A végén recapitulatio, minden helység jövedelmének végösszegét adja, levonandó belőle az újbecsi plébános fizetése és deputatuma (széna, fa, gabona, kukorica, zab) – a jövedelmekt nettó végösszege: 31358 ft. 25 Xr. – Mellékletekben kivonatok az egyes helységek jövedelmeinek tételenkénti kimutatása a jelzett évekből, részben nyomtatott űrlapok, minden helységről külön.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Ujpets (Ujbecs) – Diniasch (Dinnyés) – Paracz – Szt. Mihály – Szt. Márton – Szillas

Search result navigation
Content provider