HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 011.

Date 1791. március 4.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel eyütt 21 folio. 5 db. melléklettel.

Text

(Becslés) „Schätzung”, amelyet az ebben az évben a kamara rendeletére végzett conscriptio alapján dolgozott ki a számvevőség.
Ujbecs:
Katolikus vallású németek lakta helység, az 1753-ban végzett felmérés alkalmával elsőosztályba sorolták. – A conscriptio szerint 119 egész, 13 féltelkes jobbágy és 20 házas zsellér lakik a helységben, az általuk fizetett telekcensus együttes összege. – Robotmegváltás összege telkenként, zselléreknél, egyenkénti és együttes összege, természetben teljesítendő robot pénzértéke. – Kisebb adományokat a kamara sohasem szedetett természetben, mindig megváltották, teleknagyság szerinti és együttes összege. – Nem telki állományú földek, konyhakertek, gyümölcsösök, malomtelkek, községi erdő után fizetett holdankénti 30 krajcár census együttes összege. – Gabonatized jövedelme tíz évi átlag alapján búzából, kétszeresből, árpából, kukoricából, rozsból, kenderkévékből, együttes pénzértékük – egyéb tizedből csak méhekből volt jövedelem, pénzértéke. – Allódiális földek nagysága holdakban, árendájuk egy évre eső hányada, 10 évi átlag alapján – egyéb földek jövedelme. – Regálék jövedelme italmérésből és húsmérésből, halászatból egyenkénti és együttes összegük. – Egyéb jövedelmek tíz évi átlag alapján: malmok censusa, iparosok, kereskedők censusa, összegük egyenként és összegezve. – A befolyó jövedelmek összegzése, melyből 10 %-ot rezsiköltségre leszámít a becslő. – Kegyúri terhekre kiadások a plébános fizetése, deputátumába adott gabona, zab, kukorica, széna, fűzifa mennyisége, pénzértéke. – Adományozás esetén a kegyúri terhek tőkésítése levonandó az 5 % hozammal tőkésített jövedelmekből.
Diniasch:
Rácok és oláhok lakta helység, görögkeleti vallásúak. – 70 egésztelkes, 56 féltelkes, 25 negyedtelkes, 4 nyolcadtelkes jobbágyból, valamin 45 házas zsellérből álló népessége, összesen 200 család – a tőlük befolyó census együttes összege. – Megváltandó és természetben teljesítendő robot, pénzértéke. – Kisebb adományokra fizetendő összeg együttesen. – Nem telki állományú földek után holdanként fizetett 30 krajcár együttes összege. – Tizedjövedelmeknél eltérés, hogy rozsból nem adnak tizedet, bárányokból ellenben adnak, jövedelme. – Allódiális földek jövedelmének számbavétele. – Italmérés, húsmérés árendájának jövedelme 10 évi átlag alapján. – Malomcensus, iparosok, kereskedők censusának jövedelme. – Jövedelmek végösszegéből csak a rezsiköltséget vonja le, kegyúri terhekre – a lakosok görögkeletiek lévén – nincsenek kiadások, csak a pópák mentes telke.
Szentmárton:
Túlnyomórészt rácok, kisebb részben oláhok lakják. – Népessége 79 egésztelkes, 45 féltelkes, 10 negyedtelkes, 8 nyolcadtelkes jobbágyból és 39 házas zsellérből áll, összesen 181 család – az általuk fizetett telekcensus együttes összege. – Robotban, kisebb adományok megváltásában, nem telki állományú földek árendájában, tizedjövedelmekben, allódiális földek jövedelmében, regálék jövedelmében csak összegszerű eltérés van az eddigiekkel. – Malomcensus jövedelme, pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. – Jövedelmek összegzéséből csak a 10 % rezsiköltség vonandó le, kegyúri terhekre nincsenek kiadások.
A három helység jövedelmeinek együttes végösszege: 223820 ft. 20 Xr. – Mellékletekben kivonat az 1778–1787 évek közti árendák, különböző jövedelmek (malomcensus, iparosok, kereskedők censusa), italmérés, húsmérés árendája, pálinkafőző üstök taxája jövedelmének alakulásáról, helységenként – tizedjövedelmek alakulása helységenként a jelzett évekből – úrbéri jövedelmek, robot, kisebb adományok megváltása, nem telki állományú földek jövedelmének feltüntetése helységenként az 1790. évben.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Ujpecs (Ujbecs) – Diniasch (Dinnyés) – Szent Márton

Search result navigation
Content provider