HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 009.

Date 1798. július 22.
Description

Német nyelvű másolati példány, mellékletekkel együtt 52 pagina. 11 db. melléklet.

Text

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung”, amelyet a helység küszöbönálló adományozása alkalmából készítettek.
Daruvár:
Fekvése, szomszédos helységek, a lugosi körzethez tartozik, harmadosztályú adózó helység. – A lakosok katolikus vallású telepes németek, saját plébániájuk, tanítójuk van, iskolájukat a kamara építtette. – Gazdálkodás folytatásához szükséges épület nincsen, gazdálkodást nem folytat a kamara. – Erdő, vadászat, szőlőművelés nincsenek. – Saját kocsmája nincs az uradalomnak, az italmérést a húsméréssel együtt árendába adja. – Vásárok, heti vásárok, vámok, halászat nincsenek. – Állandó vizei, halászatra alkalmasak nincsenek, csak esők, hegyről lezúduló árak táplálta árkai, nevük, a rétekre nem ártalmasak. – Két lóvontatású szárazmalom, mindegyikhez 4 holdnyi telek tartozik. – Búzát, kétszerest, rozst, zabot, kukoricát vetnek a lakosok, hozamuk közepes, saját szükségletükre alig elegendő, állattartással és gyümölcsöseik hozamával pótolják. – A negyedévi szabad bormérésen kívül más jövedelmező beneficiumuk nincsen. – A helységben 160 ház van, melyekből jelenleg üresen állók száma. – Egy féltelekhez 12 hold szántó, 4 hold rét, két hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik, 1600 számítva holdjáta konstitutívum összegzése, hozzáadja még a nem telki állományú földeket is, melyek után holdanként 10 krajcár fizetendő a vármegyének – a földek, rétek fekvése nyomásonként, hozamuk búzából ötszörös, kétszeresből hatszoros, zabból nyolcszoros, kukoricából húszszoros, ezek súlyát is megadja. – Az allódiális földekből létesített legelők, helyük, nagyságuk holdakban – az italméréshez, húsméréshez, malmokhoz tartozó telkek, helyük, nagyságuk. – A lakosok a következő szolgáltatásokkal tartoznak: robot, melyet részben természetben teljesítenek, részben megváltanak, pénzértéke, napok száma – kisebb adományokra fizetett összegek féltelkenként 17 krajcárjával számítva – telekcensus együttes összege, a mentes telkek levonása után – gyümölcsöskertek, káposztaföldek nagysága holdakban, nem telkiállományú földek, az uradalomnak utána fizetett összeg holdanként 30 krajcárjával – pálinkafőző üstök taxájának összege, két forintjával számítva. – A tized az uradalmat illeti, gabonából való jövedelmét pontosan nem határozza meg, mentességük tíz éve csak tavaly járt le – bortized nincsen, szőlőművelést nem folytatnak, dohányt nem termesztenek, – báránytizedet természetben adnak, tízen alul megváltják, összege, méhtized jövedelme, a mentesség miatt ezeknél sem határozza meg az összeget. – Italmérés árendájának jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, húsmérsét szintén. – Egy bolt, a kalmár által az uradalomnak fizetett census összege, iparosok adója. – Telkek árendája, maradványföldek árendájának jövedelme. – Kiadások, kegyúri terhekre a plébánosnak fizetendő pénz és deputátum (búza, kukorica, zab, széna, tűzifa) mennyisége, van továbbá négy hold földje is, tanító fizetése és deputátuma tételenként. – Mellékletekben a gyümölcsösök taxájának összege – mesteremberek összeírása névvel, cipész, takács, szabó, kovács – táblázatos kimutatás a telkekről és nem telki állományú földekről, szerződések másolata, – allódiális földek számbavétele, jövedelmükkel együtt, a mentes telkek név szerinti összeírása.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Daruvár

Search result navigation
Content provider