HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 008.

Date 1800. július 3.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 19 pagina. 6 db. melléklet.

Text

(Becslés) „Schätzung”, amelyet előzetesen végrehajtott összeírás nyomán dolgozott ki a számvevőség.
Dulleo:
A helységet kizárólag görögkeleti vallású oláhok lakják – a vármegye által másodosztályba sorolt helység, a következő jövedelmek folynak be: a 26 fél, 84 negyed és 35 nyolcadtelek után fizetendő telekcensus, együttes összege – a telkenként teljesítendő robotnapok száma, pénzértékük egyenként és együttesen – kisebb adományokra (kulináriákra) teleknagyság szerint fizetendő összeg együttesen – nem telkiállományú földek után fizetett összeg, a vármegyének holdanként 10, az uradalomnak 30 krajcárjárval számítva. – Házas, házatlan zsellérek nincsenek. – Gabonatized jövedelme búzából, kétszeresből, rozsból, zabból, kukoricából, kenderkévékből, ezek pénzértéke egyenként és együttesen, levonva a másfél stációnyira fekvő Lugosra való szállítás költségeit. – Regáliák és egyéb földesúri jövedelmek az italmérés, húsmérés, halászat árendája, pálinkafőző üstök taxája, malomcensus összege, kereskedők censusa, mesteremberek adója, összegük egyenként és együttesen. – Allódiális földek részletezése, jövedelmük, mentes telkek számbavétele. – Erdők nagysága holdakban, jövedelmük fakitermelésből. – Kiadások, kegyúri terhek nincsenek, tanító fizetése és deputátuma, igazgatási kiadások nincsenek. – A jövedelmek nettó végösszege: 1013 ft. 2 Xr. – mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja értékét. – Mellékletekben jövedelmi kimutatások az 1787–1798 évek között – táblázatos kimutatás a tizedről, árendákról, censusról – táblázatos kimutatás a telkekről, robotról, jövedelmekről– kivonatok az egyes jövedelmi tételek alakulásáról.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Dulleo

Search result navigation
Content provider