HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 026 / b.

Date 1772
Description

13 old. magyar és latin nyelvű, 1831. évi hiteles másolat.

Text

Urbarium, amelyet Arad megye urbarialis bizottsága hagyott jóv, melléklet az UC 224 : 26 (a) sz. Conscriptiohoz (113–126 old.)
Konop:
az 1772-es Urbarium magyar nyelvű hiteles másolata – a belső telek mérete egy egész sessió esetén „azaz házhelye, annak udvara, szérős és veteményes kertje oly nagy és téres helyt foglaljon, aminémü két Posonyi mérő mag alá kivántatik” – ha kisebb ennél a külső területnél adnak kárpótlást, ha nagyott ott kap kevesebbet – a robotok rendje: egy egész sessió után heti egy nap igás- vagy két nap gyalogrobot saját házában lakó zsellérek évi 18 nap gyalogrobottal, a más házában lakó subinquilinus évi 12 nap gyalogrobottal „egy némely zsellérek valamely fundusokat birnának, melyeknek száma (mértéke) nyolcados házhelynek mivoltát fel nem érné, azoktól heted törvény szerént tizedeltetni (dézsmáltatni), a nem szokott termésekből pedig csak kilenced termésben adassék meg” (az úgynevezett kiskilenced), egyéb szolgáltatás terén (robot, stb.) csak saját házában lakó zsellérként kezelendő – a dézsmarendnél közli a hivatalos szöveg fordítását, de a végére hozzáteszi „Kilenced helyett mindenféle termésből heted in natura” – az úrbéri tabella szintén 1772-ből való, a lakosság névsoránál jelzi, hogy „liberae migrationis” szabad költözködési jobbal bírnak – a sessiók tartozékainak mértéke pozsonyi mérőben, – a kötelező igás- és gyalogrobotok – minden termésből kilencedet helyett hetedet adnak, a len és kender kivételével – adózások cím alatt: „esztendőbeli árenda (mivel mindenkinél azonosan 1 Ft, a ház és telek adóját értik alatta) – tűzifa természetben, – fonás természetben, – vaj, kappan, csirke, tojás szintén természetben – a saját házukban lakó zselléreknél csak a gyalogrobotok száma, évi 18 nap és a házadó szerepel – a más házában lakó zselléreknél pedig csak évi 12 nap gyalogrobot – a helység urbariális besorolása „primae classis” – a Tótváradi rév ingyenes használata ellenében a helység lakói az átkelőhely töltéseinek karbantartásához hozzájárulnak
Kamarai birtok.
(Arad m.): Konop

Content provider