HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 026 / a.

Date 1831
Description

152 old., német, latin és magyar nyelvű, részben eredeti, részben hiteles másolatok füzetbe kötve.

Text

„Beschreibung” címmel Conscriptio és Aestimatio, amelyeket a kamara a birtok eladományozásra való előkészítéséül készített (a hiteles másolatban közölt 1722-es Urbariumot lásd UC 224 : 26 (b) sz. alatt) Mellékletek: 8 db. színes tollrajz. Ez az Aestimatio megtalálható még az U et C fasc. 222 : 13 alatt is, a Resignatorium a birtokadományozásról pedig az NRA fasc. 1856. nr. 1-ben.
Konop:
fekvése, szomszédai – uradalmi kocsmaépület leírása és mesterségek szerinti becslése – gazdasági épületek a kocsmaház mellett pl. „der sogennante Allás auf 40 Pferde” – uradalmi pálinkafőzőház – vízimalom „Obrschlächtige Bachmühle” (felülcsapós vízimalom) – ispánlakás leírása és becslése – erdészház – „Hayducken Haus” (később Pandúr házként is szerepel) – urasági bodnárműhely – vincellérház – földesúri jövedelmek: házadó a jobbágy és zsellérházak után – az egész sessió tartozéka: 26 hold szántó és 12 hold rét, besorolása 1. osztályú – értékesítési lehetőségek – A Maros hajózhatósága: „bei nittlerem Wasserstand für Schiffe von 800 Zentner Last schiffbar ist” – a községi legelő nagy kiterjedésű, de nem a legjobb minőségű – a község állatállománya: ló, ökör, tehén, borjú, juh, kecske, sertés – lehetőségek kőszn bányászására – az uradalmi földek használhatóságát emeli, hogy közel fekszenek a majorsági épületekhez – uradalmi szőlők és friss telepítésű szilváskert – lehetőség juhászat, tehenészet, méhészet és sertéshízlalás telepítésére – az erdők használhatóságát növeli a vízi szállítás a Maroson – természetbeni szolgáltatások készpénz megváltása – a robotokat a földesúr természetben tudja hasznosítani, a robotok mennyisége és készpénz értéke – a terményekből és állatokból itt hetedet adnak „in natura”, de kukoricából tizedet „Zehend Kukurutz”, a culinariákat és a hetedben nem szereplő egyéb termények után dézsmát „an Kelinneuntel” néven készpénzzel váltják meg – a földesúri erdők értéke és haszna – az erdei legelők kiterjedése és haszna – földesúri jövedelem legeltetésből és makkoltatásból – földesúri szőlőtelepítés kiterjedése, termése és jövedelme – az allódiális földek kiterjedése – ötöd ellenében bérbeadott allódiális földek „gegen Abgabe des 5-tels in Kőrnen” – készpénzért bérbeadott allódiális földek – allódiális rétek, szénahozama – allódiális gyümölcsöskert: cseresznye, őszibarack, alma, diók, „Adalbeer” (valamilyen eper vagy rizibke), összesen 2745 gyümölcsfa, de bből 2656 szilva – új telepítésű gyümölcsös, még nem hajt komoly hasznot – alattvalók tulajdonában lévő vízimalmok adója – földesúri jövedelem kocsma, mészárszék, vadászati és halászati jog után – hídvám-jövedelem „und der Tothvarader Mauth-brücke” – patrónusi terhek részletes, méretekkel megadott határjárás 1829-ből – a szomszéd helységek és birtokosok név szerinti felsorolásával – részbecslések, az azokhoz szükséges kimutatások és azok összesítései – a megbecsült uradalmi épületek között gyümölcsaszaló-ház és kukoricagóré tölgyfaoszlopokon – az 1830/31-es úrbéri tabella a lakosság névsorával és a szolgáltatásokkal – kimutatás a község állatállományáról a helység pecsétjével – az allódiális földekről – a pálinkafőzők utáni adóról – az 1825 és 1830 közötti természetbeni szolgáltatásokról – az 1790 és 98 közötti termény- és faárakról – az aradi piaci árak hónapok szerinti változásai – az uradalmi erdők jövedelméről – az irtásföldek kiterjedéséről, használóiról és adójáról – a bérbeadott urasági földek bérlői és az árendák – az urasági rétek szénahozama 1825 és 1830 között – a gyümölcsfákról fajták szerint – az összeírásban szereplő egyéb földesúri jövedelmekről
Rajzmellékletek: a kötet elején 25 x 42-es színes tollrajz Konop helységről és környékéről, az összeírásban szereplő épületek, az összeírásban szereplő épületek, a felsorolt szántóföldek, rétek, szőlők és gyümölcsösök betűjelzéses feltüntetésével, a rajz készítője: Adalbert Grechenek – a kötet végén 7 db. színes tollrajz: 1) a kocsmaépület és az „Állás” 30 x 44 cm-es tollrajza az épületek alaprajzával és keresztmetszeteivel – 2) erdészház épületeinek és kertjének 47 x 56 cm-es rajza – 3) ispánlakás, pálinkafőző épületeinek 43 x 56 cm-es rajza – 4) az ispánlakás és a körülötte fekvő gazdasági épületek (kukoricagóré, vízimalom, gémeskút, gyümölcsaszaló, továbbá allódiális szőlőskert 46 x 57 cm-es rajza – 5) a szilváskert 29 x 49 cm-es alaprajza – 6) a „Pandieren Quartier” (pandúrszállás) és környékének 28 x 47 cm-es rajza – 7) a kukoricagóré „Kukurutz cotarquen” 32 x 48 cm-es rajza, a faoszlopokon álló építmény méretei, alaprajza, keresztmetszete – a felsorolt hét rajzot Mihalik János kamarai mérnök készítette. – utolsó melléklet javaslat és táblázat az összeírt épületek kijavításához szükséges fuvar- és munkabérekről
Kamarai birtok.
(Arad m.): Konop

Content provider