HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 018.

Date 1811/12
Description

136 fol., német nyelvű eredeti kötve.

Text

Conscriptio urbáriális adatokkal és Aestimatio, melyeket a kamara készített a birtok új eladományozásának előkészítésére.
Kallácsa:
fekvése, határai – szomszédos helységek és birtokosok – a határ méret szerinti adatai és a határjelek szám szerinti felsorolása – hasznot hozó uradalmi épületek, ispánlakás és tartozékai, becslés iparágak szerint – sessiók száma és méretei – összesítés a sessiókhoz tartozó szántókról – sessiókon túli szántóföldek – uradalmi szántók minőség szerinti osztályozása – szabad, adózástól mentes földterület – hasznot nem hozó, terméketlen föld – várható terméseredmények: kétszeres, árpa, zab és kukorica termésből – a felsorolt termények fajsúlyméretei (pl. „Ein Pressburger Metzen Halbfrucht 83 Pfund”) – a lakosság nemzetisége rác és oláh – értékesítési lehetőségek Temesvárott és Aradon – a községnek van saját legelője, kimutatás a sessiók méretei szerinti elosztásról – földesúri jövedelmek: házadók – természetbeni szolgáltatások készpénz megváltása a sessiók mérete szerinti arányban – az igás és gyalogrobotok készpénz értéke és összesítése – a tartalék-földek árendája – pálinkafőzők utáni adó – terménytizedek búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica termények után a felsorolt tizedek készpénz értéke – a bárány- és méhtizedek mennyisége és mértéke – a földesúri földek terményeinek mennyisége és készpénz értéke – kimutatás a földesúri szántóföldek jövedelméről 1793 és 1798 között – hasonló kimutatások a jelzett évekről: a malom, mészárszék, hasznáról,– iparosok és kereskedők adójáról – a kocsma jövedelméről – a határjárás részletes leírás (p. 43–50) – a becslést végző mesterek írásbeli esküje – mesterségek szerinti részbecslések – lakosok névsora – sessiók méretei – sessiókhoz tartozó szántók, rétek, legelők, kertek – gazdaságonkénti állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh – a szolgáltatások készpénzben és természetben – zsellérek névsora – iparosok – a tartalékföldek bérlői – a becsléshez szükséges kimutatások a földesúri jövedelem évi átlagának kiszámításához – a mészárszék és kocsma bérbeadásának árverési jegyzőkönyve
(Temes m.): Kallácsa

Content provider