HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 019.

Date 1819
Description

92 old., német nyelvű eredeti, kötve

Text

Aestimatiok, amelyeket a kamara készített a nevezett birtokok új eladományozásának előkészítésére, a Conscriptiók alapján a Bánáti Kamara temesvári számvevőségén.
Orczidorf:
földesúri jövedelmek: házadók – természetbeniek megváltása – robotok készpénz értéke – terménytizedek mennyisége és készpénz értéke búza, kétszeres, rozs, árpa zab és kukorica termények után – bárány- és méhtizedek készpénz értéke – kocsma, mészárszék – vadászati jog bérlete – malom árendája – tartalékföldek árendája – a földesúri szántók terméshozamának mennyisége és készpénz értéke – a földesúri épületek fenntartásának költségei – a felsoroltak alapján a helység becsértéke – hasonló becslések a másik két birtokról és végül a három birtok összesített becslése: „Summa des Perenal-Werthes des ganzen Herrschalft Orczydorf 40,717 Ft 4 1/4 xr.” – a becsléshez szükséges kimutatások és összesítések mindhárom helységre vonatkozóan a földesúri jövedelmekről, terméseredményekről, jobbágyszolgáltatásokról.
Orczidorfi uradalom tartozékai.
(Temes m.): Orczidorf – Kalátsa – Hodony

Content provider