HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 017.

Date 1811/12
Description

147 old., német nyelvű eredeti bekötve utólagos piros tintás átjavításokkal.

Text

Conscriptio urbarialis adatokkal és Aestimatio, amelyeket a kamara a birtok eladományozásának előkészítésére állított össze.
Orczydorf:
birtoktörténeti adatok, szomszédok, távolságok ismert helységektől – határjelek, határméretek –hasznot hozó gazdasági épület csak a kocsmaház, ennek becslése iparágak szerint – sessiósok, zsellérek, „ohne Grund” – a szárazmolnárokat, a „Rossmühlen” (a lóvontatású malmok) gazdáit zsellérként írják össze – a házak száma összesen 248 – a sessiók méretei és tartozékai: egy egész sessióhoz 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és 1 holdas kertes háztelek tartozik – tartalékföldek minőség szerinti osztályozásban – szabad és köztelkek – hasznot nem hozó terméketlen terület – várható terméseredmények búza, kétszeres, rozs, árpa, zab és kukorica termésből – a felsorolt termények fajsúlya – a legelők kiterjedése – földesúri jövedelmek: házadók – természetbeniek megváltása „an kleinen Abgaben” – robotok száma és készpénz értéke – a sessión túli földek árendája – a pálinkafőzők taxája – a természetben adott terménytizedek készpénz értéke búza, kétszeres, rozs, árpa, zab és kukorica után – bárány- és méhtizedek készpénz értéke – az allódiális földek kiterjedése, terményei, azok készpénz értéke a temesvári piaci árak alapján számított átlagár, – mészárszék és kocsma árendája – az iparosok és kereskedők adója – a birtok kegyúri terhei készpénzben és terményekben – nagyon részletes, méreteket is közlő határjárás – a becslést végző mesteremberek írásbeli esküi, szép mesterségbeli pecsétekkel – a részbecslések a kocsmaháztól mesterségek szerint, nagyon részletesen – a lakosok névjegyzéke, német nevek, mesterségek, sessiók, földterület és vetésterület sessiónként – állatállomány családonként – kimutatások az átlagjövedelem kiszámításához az 1803 és 11 közötti terményeredményekről, földesúri jövedelmekről, piaci árakról, tizedjövedelmekről – összesítések a Conscriptióban szereplő adatokról: szántóföld, rét és legelő az egész helység területén – a kamara haszna a lóvontatású malmok után készpénzben az 1810 és 11-es esztendőkben – az uradalmi mészárszék és kocsma 1808-as bérletének árveréséről készült jegyzőkönyvek
Kamarai birtok.
(Temes m.): Orczydorf

Content provider