HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 220. - No. 001.

Date 1767. október 1.
Description

Latin, 1826. május 21. keltezésű másolat. 12 pagina. A másolatot saját kezű aláírással a megye alispánja hitelesítette.

Text

Conscriptio, amelyet a megye legale testimóniuma készített. 10 db. melléklet.
Bikal:
A subditusok neve, a belsőség pozsonyi mérő. – Postfunduália: holdnyi szántó és kocsinyi rét. – Ugyanez a többi faluról is. – Mellékelve: a falvak urbáriuma és úrbéri tabellája. Kápássy praedium összeírása: 1753. június 20. – Bikal possessióhoz tartozik. – Területén: holdnyi szántó. Erről mérőnyi kukorica és terragium. – 124 jobbágy, 6 zsellér, 12 subinquilinus.
Marocz:
36 jobbágy, 8 zsellér, 6 subinquilinus.
Köblin:
36 jobbágy, 15 zsellér, 13 subinquilinus. – Falc. kaszáló, elhanyagolt. – Bevétele készpénzben. – Tölgyerdő, melyben db., disznó, makkolhat. – A makkolás bevétele. – A legelő bére készpénzben.
Petrovszki-féle birtokok.
(Baranya m.): Bikal – Marocz – Köblin – Kápássy praedium.

Content provider