HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 220. - No. 012.

Date 1768. január 2.
Description

Eredeti, latin, 19 folio. Fol. formátum. Saját kezű aláírások.

Text

Conscriptio., amelyet a kamarai sóhivatal tisztviselői készítettek.
Szolnok:
A rovatos összeírás fontosabb adatai: név, ház, fiaik, életkoruk, ölnyi szántó, külön az egész, fél, negyed és nyolcadtelkesek. Özvegyek, zsellérek, házatlan zsellérek összeírása. – Területe 2 nyomásra osztott. – Az egyik termékenyebb, a másikon szikes, nádas terület. – Rét igen kevés, kocsinyi. Legelő nincs. Az oppidum beneficiumai: serfőző, itt 6 pálinkafőző üst is, 2 mészárszék, 2 szárazmalom. – Egésztelkes jobbágy: 65; féltelkes jobbágy: 81; 1/4 telkes jobbágy: 174; zsellér: 43; subinquilinus: 88. – Vízimalom 1 kerékkel. – A Tiszán halásznak. – 5 bolt után taxa, 7 kocsma, 3–4000 fl. bevétel a tiszai tutajosoknak árult élelemből, tutajok szétbontásából, a só szállításából, a fenyőgerendák továbbításából Szeged felé. – Évente két vásár. – A kilencedet 300 fl-tal megváltják. – A serfőző hulladékaiból disznóhízlalás. – Maleficia: legelő és kaszáló hiányában Alcsu praediumot kénytelenek árendálni. – Varsány, Szanda, Néne-Telek, Ders praedium árendája. – A legelőiken a sóhivatal állatai is legelnek, s tönkreteszik. – Az átvonuló katonaság súlyos teher.
Kamarai birtok.
(Szolnok m.): Szolnok – Alcsi praedium – Varsány praedium – Szanda praedium – Néne-Telek praedium – Ders praedium

Content provider