HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 220. - No. 014.

Date 1785. május 28.
Description

Eredeti helyén utalás: 1852. január 22-én kiadva, tartalmáról lásd Elenchus XXV. köter.

Text

Aestimatio.
Popovics Ferenc zágrábi prépost és a káptalan által a határvidék igazgatással elcserélt javak.
(Torontál m.): Szécsán – Szárcsia – Nagy és Kis Topolocz praedium – Modos – Schuplay praedium – Oredye

Content provider