HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 013.

Date 1818. június 20.
Description

Eredeti, pecséttel, aláírással ellátott két példányban lévő német nyelvű becslés mellékletekkel, 57 folio. 3 db. melléklet.

Text

„Schätzung”, amelyet az oravitzai uradalom helységének jövedelmeiről dolgoztak ki, küszöbönálló adományozása alkalmából.
Komoristye:
A másodosztályba sorolt helységből a következő jövedelmek folynak be az uradalom számára: az előzetesen végzett conscriptio szerint 11 fél, 209 negyed, 39 nyolcad telek van, továbbá 65 házas zsellér is, a tőlük befolyó úrbéri census együttes összege – kulináriákra fizetett összeg fél, negyed és nyolcad telkenkénti összege, összegzése – robot szabályozása, robotnapok száma fél, negyed és nyolcad telkenként, egyenként és összegezve – házas, majd házatlan zsellérek robotnapjainak száma, pénzértéke. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, 30 krajcárt fizetnek utána holdanként, összege együttesen. – Pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag nyomán számított egy évre eső hányada. – Iparosok bére, censusa a 9 évi átlag alapján, kereskedők árendájának összege. – Gabonatized jövedelme kétszeresből, zabból, kukoricából együttesen, egy évre eső hányad, pénzértéke fajtánként – Oravitzától egy és negyed mérföldnyire fekszik a falu, kétfogatú szekérrel kétszeresből és kukoricából 9, zabból 10 mérő szállítható, ennek figyelembevételével a szállítási költségek kiszámítása és levonása a pénzértékből. – Kendertized jövedelme a kilenc évi átlag alapján, összege – kendermagból, valamint borból nem volt jövedelem. – Báránytized hozamának pénzértéke, méhtized hozamának pénzértéke, tizedjövedelmek összegzése. – A királyi beneficiumok árendába vannak adva, jövedelmük egyenként – vadászat, halászat, kocsma árendája, mészárszék árendájának összege, malomcensus összege, valamennyinek összegzése. – Maradványföldek nagysága holdakban, részletezésük, hozamuk. – Mintegy félholdnyi uradalmi konyhakert, nem hajt jövedelmet. – Erdő nincsen a helységben, jövedelme nem vehető számba. – Kegyúri terhek, a görögkeleti pópák telkének mentességén kívül nincsen, a templomot, iskolát a község tartja fenn, az gondoskodik az iskolamester fizetéséről is. – Kiadási költségekre jövedelmek tíz százalékát számítja. – Jövedelmethajtó uradalmi épület nem lévén a helységben, fenntartási költségek nincsenek. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 5034 ft. 18 Xr – mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Mellékletekben kivonatok, jövedelmi kimutatások az 1809–1817 évek közötti időből az egyes jövedelmi tételekről– mesteremberek censusa ugyanezekből az évekből – tizedjövedelmek évenkénti alakulása tételenként – piaci árak alakulása a terményekből évenként– utólagos becslés, rectificált becslések.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Komoristye

Search result navigation
Content provider