HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 012.

Date 1818. június 18.
Description

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott német nyelvű példány, mellékletekkel, 27 folio.

Text

„Beschreibung, Schätzung”, amelyet a Wurm Józsefnek történő adományozás alkalmából készítettek, illetve dolgoztak ki.
Bogyesty:
A modeni uradalomhoz tartozó helység, házai hosszasan elnyúlva feküsznek több dombon és völgyben szétszórtan, a legnagyobb völgyön patak folyik keresztül. – A falu határai, fekvése, szomszédos helységek, azok hovatartozása. – Uradalmi kocsma, vagy más gazdálkodáshoz szükséges épület nincsen. – Jobbágyok, házas zsellérek, telkek, házak, robotnapok száma, táblázatban, e szerint 77 jobbágy lakik 12 2/8 telken, van még 14 házas zsellér is – a telkek számából levonandó a pópák (csak házuk van!) és a bíró telkek, amelyek mentesek minden szolgáltatás alól – házatlan zselléreket az összeírás alkalmával nem találtak. – A lakosok valamennyien görögkeleti vallású oláhok, a hivatkozott urbárium szerint kezelik őket. – A földek rossz minőségűek, negyedosztályba sorolt helység, e szerint egy egésztelekhez 32 hold szántó, 12 holdnyi rét és egy hold belsőség tartozik, összesen 45 hold, 1100 számítva holdját; – nagyobbrészt domboldalakon, hegyoldalakon feküsznek, egy mérő kétszeres kettőt terem, zab hármat, ez arra készteti a lakosokat, hogy gyümölcsöskertjeiket, szilvásaikat ápolják, utóbbi terméséből pálinát főznek, – fát fuvaroznak a közeli uradalmi erdőből feldolgozásra, – a makkon sertéseiket hízlalják, mindezt a rónaságra szállítják le, így tudják kenyérgabonájukat kereskedéssel pótolni. – Uradalmi erdő, a lakosoknak úrbéri faszállítás ellenében itt van szabad fajzásuk, – irtásokat a lakosság úrbéri földjeihez számítják. – Szőlőhegy nincs a helységben, így a bormérés csak Szent Mihálytól karácsonyig a lakosoké. – Az uradalomnak a következő szolgáltatatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census együttes összege – victuáliákat telkenként 51 krajcárjával váltják meg, összege együttesen – robotnapok száma egésztelkenként, összegzése, pénzértékük egyenként és összegezve – telkenként szállítandó hosszúfuvar pénzértéke – házas zsellérek robotnapjainak együttes száma, pénzértéke – robotjövedelmek összegzése. – Kenderből kiskilencedet adnak, ezért fonással nem tartoznak. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag alapján. – Kilenced jövedelme a nyomtatórész levonása után kétszeresből, zabból, morzsolt kukoricából, a kilenc évi átlagot véve alapul – ezek téli és nyári szalmájának mennyisége, pénzértéke. – A kiskilenced három évre bérbe van adva, egy évre eső hányada. – Bárány- és gidakilenced hozamának pénzértéke 9 évi átlag alapján – méhkilenced jövedelmének pénzértéke – kilencedjövedelmek összegzése. – Tizedjövedelem az uradalmat illeti, hozama a nyomtatórész levonása után kétszeresből, zabból, ezek téli és nyári szalmájából, bárányokból-gidákból és méhekből, – tételenkénti összegzésük pénzértékükkel együtt, tizedjövedelmük összegzése. – Erdő jövedelme makkoltatásból a 8 évi átlagot alapul véve, a számadások tanúsága szerint. – Italmérés bérbe van adva, összege. – Jövedelmet csökkentő tényezők: a patak kiöntései a nagy esőzések idején a völgyekben fekvő földeket árasztja el, főleg a későn érő kukoricában okozva kárt. – Kiadások, terhek az igazgatási költségeket leszámítva nincsenek az uradalom részéről. – A becslés ugyanezeket a tételeket veszi számba, pénzértékükkel együtt, a jövedelmek nettó végösszege: 1201 ft. 43 Xr. – Mellékletekben jövedelmi kimutatások, észrevételek az urbáriumra, pótlásokkal, – rectificált becslések, becslési kivonatok.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Bogyesty

Search result navigation
Content provider