HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 014.

Date 1825. január 12.
Description

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel 11 folio.

Text

„Schätzung”, amelyet a Mittermüller Jánosnak történő adományozás alkalmából dolgoztak ki.
Dusest:
A helységből befolyó jövedelmek részletezése: a hivatkozott, de nem csatolt melléklet szerint 74 jobbágy és 8 házas zsellér van a helységben, van még 20 üres házhely is, melyeket szintén jövedelmezőnek számít, az utánuk fizetett házcensus együttes összege – telkek száma 16 2/8 és 2/8 szolgáltatás alól mentes, az utánuk fizetendő kulináriák jövedelme egésztelkenként 51 krajcárjával számított összege. – Robotnapok száma telkenként és együttesen, pénzértékük egyenként és összegezve – házas zsellérek robotnapjainak száma, pénzértéke. – Pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag alapján, egy évre eső hányad. – Gabonakilenced jövedelme a 9 évi átlag nyomán kétszeresből, zabból, ezek téli és nyári szalmájából, pénzértékükkel együtt, levonva a szállítás költségeit, ennek kiszámítása. – Kiskilenced jövedelme 9 évi átlag nyomán a hivatkozott melléklet szerint kukoricából, kenderkévékből és kendermagból, babból, pénzértékük egyenként és összegezve. – Báránykilenced jövedelmének egy évre eső hányada – méhkilenced jövedelmének egy évre eső hányada, kilencedjövedelmek összegzése. – Erdő nagysága holdakban a hivatkozott erdőbecslés szerint, 1100 holdanként számított további erdőrész, – jövedelme úrbéri fából, fakitermelésből, makkoltatásból, legeltetésből, erdőjövedelmek összegzése. – Szilvások nagysága holdakban, jövedelme 9 évi átlag alapján. – Maradványföldek nagysága holdakban, jövedelme holdanként 20 Xr-rel számítva, együttes összege. – Kocsma bérbe van adva, egy évre eső hányada. – Jövedelmek nettó végösszege: 761 ft. 31 Xr, melyet összeget 5 % tőkésítve adja meg értékét. – Mellékletekben két rectificált becslés 1833- ill. 1835-ből.
Kamarai birtok.
(Bihar m.): Dusest

Search result navigation
Content provider