HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 001.

Date 1791. április 9.
Description

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, latin nyelvű példány, 4 folio.

Text

„Conscriptio”, amelyet a fiscus megkeresésére az alispán rendeletére a megye szolgabírája és esküdtje végeztek, a jelenlegi árendáló ispánja és az elöljáróság jelenlétében.
Szlatina:
A helységet jelenleg Ország Péter árendálja, a férfiágon kihalt Lengyel családról szállt a fiscusra a birtok. – Birtoktörténeti adatok, a birtok fiscusra szállásának legitimálása; – bérösszeg megállapítása, módosítása, részletfizetések. – A jelenlévő jobbágyokat az árendáló iránti engedelmességre intik az összeírók, meghagyás szolgáltatásaik pontos teljesítésére – a bérlő figyelmeztetése, hogy a fiscus jogaira őrködjék, az erdőhasználatnál (mérsékelt fajzást kivéve) a kipusztítástól számadás terhe alatt tartózkodjék. – Mivel az időjárás és az utak rosszasága miatt a helyszínre kimenni nem lehetett, az ispántól és a lakosoktól tudakozták meg az összeírók a helység területére, kiterjedésére, határaira vonatkozó adatokat és más szükségeseket kilenc kérdésben, külön tüntetve fel ezeket és a rájuk adott válaszokat. – Azelőtt praedium volt a helység, a kihalt Lengyel család népesíttette, mély völgyben fekszik, szomszédos falvainak felsorolása, határvillongások nincsenek. – 26 ház van, ugyanannyi jobbággyal, házas vagy házatlan zsellérek nincsenek – mind a robotot, mind más szolgáltatásaikat természetben teljesítik a földesúrnak. – Az urbárium bevezetésekor a helységet negyedosztályúnak minősítették, a jobbágyok szerint akkor 1 2/8 telek volt, jelenlegi telekszám a mérnöki felmérés szerint 11. – Promontóriuma nincsen a helységnek. – Fából épített földesúri ház, a Bora-féle lázadás alkalmával falai a környékbeli földesúri házakkal együtt leégtek, nem építették újjá – mellette földesúri szérű, nagyobb kert, 3 alma és öt szilfava – kocsmaépület nincsen, földesúr a bíró házában szokta a bort méretni. – Királyi beneficiumok a kocsma és a malom, melyet földesúr gyakorol. – Allódiális szántók, rétek felsorolása, helyük, nagyságuk. – Erdő nagysága holdakban, egyharmada tölgyes, kétharmada bükk, nyír és másféle fákból áll – épületfára, hajóépítésre alkalmas fák, nem kipusztított, bár a vihar néhány fát a földre döntött – a lakosoknak mérsékelt fakereskedést is engedélyeznek, mert a földek terméketlensége miatt csak földművelésből megélni nem tudnak.
Királyi fiscusi birtok.
(Arad m.): Szlatina

Search result navigation
Content provider