HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 010.

Date 1818. június 16.
Description

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal, hatósági hitelesítéssel ellátott német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 26 folio.

Text

„Beschreibung”, amelyet a modeni uradalom helységéről készítettek a Wurm Józsefnek történő adományozás alkalmából. Készítette: Georg Schmid kamarai officialis.
Felsőcsill:
Síkságon fekszik, malmokat hajtó patak folyik keresztül rajta. – Kiterjedése, határai, szomszédos helységek, azok határai. – Határvillongások nincsenek, az 1781-i felmérés óta a hogyestiek és musztelieknek 4/8 telkük van itt, melyek legelőnek használnak. – Kocsmája, gazdasági épülete nincs itt az uradalomnak. – Jobbágyok, zsellérek, telkek, házak száma, robotnapok összegzésével táblázatban, mely szerint 68 jobbágy 12 5/8 telket bír, van még egy házas zsellér is. – A lakosok valamennyien görögkeleti oláhok, a csatolt urbárium szerint kezelik mindnyájukat. – A földek közepes minőségűek, harmadosztályba sorolt helység – egy egésztelekhez 30 hold szántó, 12 hold rét és egy holdnyi belsőség tartozik, 1100 számítva holdanként – a földek tiszták, síkságon terülnek el, nagyon soványak, hozamuk kétszeresből másfélszeres, zabból pedig háromszoros, minden elvetett mérő után – ezeken felül vetnek még kukoricát is, melynek hozamát nem tudni. – Uradalmi erdő a szomszédos helységekben, faszállítás ellenében itt van a lakosoknak is fajzása. – A legelő jó, mivel az erdő is legeltethető, a lakosságnak sok állata van, a sík vidékre fuvaroznak is velük gyümölcsöt, szilvát. – Szőlőhegy nincsen, ezért bormérésük csak Szent Mihálytól karácsonyig van a lakosoknak. – A szolgáltatások, amelyekkel az uradalomnak tartoznak, a következők: a jobbágyoktól és házas zsellértől befolyó úrbéri census, együttes összege – természetben adandó victuáliák helyett egész telkenként 50 krajcárt fizetnek, összege – robotnapok száma telkenkén és együttesen, pénzértéke – úrbéri faszállítás telkenként, mennyisége, pénzértéke – négy egésztelkenként kiállítandó hosszúfuvar mennyisége, értéke – házas zsellér robotjának pénzértéke, robotjövedelmek összegzése. – Kenderből kiskilenced jár, ezért fonással nem tartoznak. – Pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme a 9 évi átlag alapján, egy évre eső hányad. – Kilenced jövedelme a jegyzékek szerint kétszeresből, zabból, morzsolt kukoricából, súlyukat is megadva pénzértékük – előbbiek téli és nyári szalmájának mennyisége, pénzértéke. – Kiskilencedet megváltják, összege, egy évre eső hányad. – Bárány- és gidakilenced jövedelme 9 évi átlag nyomán, méhkilenced jövedelme. – A helységben a tized az uradalmat illeti, jövedelme a 9 évi átlag alapján kétszeresből, zabból, ezek téli és nyári szalmájából, pénzértékük egyenként és összegezve – bárány- és gidatized, majd méhtized jövedelme, pénzértéke. – Két paraszti felülcsapó malom a patakon, földesúrnak utánuk fizetett census összege. – Italmérési jog jövedelme, három évre bérbe van adva, a szerződés szerint egy évre eső hányada. – Jövedelmet csökkentő tényezők, az erősen szakadó záporok megduzzasztják a patakot, mely kiárad. – Kegyúri vagy más terhek nincsenek. – Mellékletekben úrbéri összeírás a lakosok névsorával, telkük nagyságával, robot feltüntetésével – becslési kivonatok – jövedelmi kimutatások az 1809–1817 évek között az egyes tételekről, piaci árak feltüntetése – pótlások az urbáriumhoz, erdőbecslés, az idetartozó erdőrész számbavétele – becslés, amely az összeírásban részletezett jövedelmi tételeket értékeli, jövedelmek nettó végösszege: 437 ft. 45 Xr – mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét – rectificált becslések.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Felsőcsill

Search result navigation
Content provider