HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 004.

Date 1772. szeptember 25.
Description

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti példány, magyar és latin nyelvű mellékletekkel, 52 folio.

Text

„Urbarium”, amelyet az urbárium bevezetésekor az úrbéri szabályozás alkalmából adtak ki.
Cséfa:
A nyomtatott urbárium magyar nyelvű pótlásokkal, latin nyelvű hitelesítő záradékkal, a kamarai inspektor által összehívott lakosoknak ünnepélyesen kihirdették. – Jobbágyok névvel, telkük nagysága, hozzátartozó szántók, rétek holdakban, kaszásokban, robotjuk, szolgáltatásaik egyenként – utánuk a házas, majd házatlan zsellérek, végül a szabadköltözésűek. – A helységnek van hat kaszásnyi rétje, mely után hét napi igásrobottal tartoznak földesúrnak. – Az 1779-ben végzett mérnöki felmérés szerinti helyesbítések bevezetve. – Az úrbéri bizottság által másodosztályba sorolt helység, egy egész telekhez 28 hold szántó, 1100 számítva holdját, 12 kaszásnyi rét tartozik, sarjúra nem kaszálható. – A legelő elegendő, az uradalmi tiszt, pópák, notarius itt legeltethető állatainak száma. – Mivel erdeje tűzi- és épületfára való fajzásra nem elegendő, nádasa nincsen, a lakosok az úrbéri faszállítástól és nádkévék szolgáltatása alól mentesek. – Mivel promontóriuma nincsen, a bormérés csak Szt. Mihálytól karácsonyig illeti a lakosokat, boron kívül más italt nem mérhetnek. – Új irtásföldek nincsenek. – Mellékletekben 1820-as connotatio a jobbágyokról, házukkal, telkükkel és az ehhez tartozó appertinentiákkal együtt. – Az egész város határának fekvése a használatba vett szántók, rétek nyomásonkénti felosztása. – A lakosok és a pusztatelkek számbavétele a helység bírája által adott conscriptio. – Instructiok Pusztai János mérnök részére, a készítendő felmérés tárgyalása, nyomások szerinti felmérés, az egyes nyomások felmérésének kiindulópontja – kenderföld helye megmarad, egy egész házhely után egy pozsonyi mérő, féltelek után arányosan – pópák földjeinek, rétjeinek kimérése, nagysága – a város kaszálójának kimérése a régi helyén történjék – a közös legelő részére minden telek után 12 holdat mérjen ki a mérnök. – A mérnök által készített összegzés szántók együttes nagysága, kaszálók nagysága, kenderföldek, erdők, belső telkek nagysága, utcák, legelő, a patak által elfoglalt terület, a bokrok által elfoglalt terület nagysága.
Kamarai birtok.
(Bihar m.): Csefa

Search result navigation
Content provider