HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 005.

Date 1828. augusztus 24.
Description

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott német nyelvű példány, mellékleteivel egybekötve, 31 folio.

Text

„Schätzung und Beschreibung”, amelyet a verseci uradalom helységéről vettek fel a kamara rendeletére.
Laczumasch:
Versectől 1 Kuosithtól negyed stációnyira fekszik, mindkettő vásárhely – határai, szomszédos helységeik, határvillongások nincsenek, a határokat részben völgyek, részben dombok jelölik, a határhányások jól láthatóan állnak. – Gazdasági épületek, major nincsen a helységben, sem tehenészet, sertéstartás vagy juhászatot nem folytat az uradalom. – Telkek száma, megoszlásuk fél, negyed, nyolcak között, pusztatelkek jelenleg nincsenek. – A lakosokat a bánáti urbárium szerint kezelik, telkeik mérnökileg ki vannak mérve, a legelőn kívül három tagban lévő szántókból és két tagban lévő rétből állnak, egy hold 1600 áll – egy féltelekhez 12 hold szántó, 4 holdnyi rét és egy holdnyi belsőség tartozik, együttesen 19 hold – a negyedtelekhez 11 hold tartozik összesen, a nyolcadhoz 7 hold tartozik együttesen – házas zselléreknek csak egy holdnyi belsőségük van. – A jobbágyok kétszerest, zabot, kukoricát vetnek, szőlőműveléssel is foglalkoznak, termékeiket Koutsithon tudják értékesíteni, az uradalmi termékeket, dézsmagabonát inkább Versecre szállítják. – Uradalmi erdő nincs a helységben. – Uradalmi szőlők nincsenek, sem szántók vagy rétek. – Maradványföldek nagysága holdakban, a legutolsó felméréskor, a község veszi bérbe. – Len, kender, káposztásföldje nincsen az uradalomnak. – Sem földesúri, sem paraszti malmok nincsenek a faluban. – Uradalmi mészárszék nincsen, a hozzátartozó 4 hold rétet árendába adják. – Országos vagy hetivásárok, hídvám nincsenek. – A helységből befolyó jövedelmeket a kamara dolgozta ki. – Maleficiumaik közé sorolja a földeket és szőleiket gyakran sújtó esőket. – Mivel a lakosság görögkeleti vallású, kegyúri terhek nem hárulnak az uradalomra, két mentes telke van a pópának. – A jövedelmeket a hivatkozott becslés veszi számba: a másodosztályba sorolt helységből a következő jövedelmek folynak be: a jobbágyoktól és zsellérektől bejövő census együttes összege – robot szabályozása, napok száma jobbágyoknál és zselléreknél, részben természetben teljesítik, részben pénzen megváltják, összege – nem telki állományú földek után fizetett census összege – pálinkafőző-üstök száma az 1819–1827 évek között, taxájuk összege – gabonatized mennyisége kétszeresből, árpából, kukoricából, pénzértékük a nyomtatórész levonása és a szállítási költségek leszámítása után; – kender- és lentized mennyisége, báránytized, méhtized jövedelme, pénzértéke. – Maradványföldek árendájának jövedelme, a mészárszékhez tartozó rét árendájának jövedelme. – Jövedelmek nettó végösszege: 1824 ft. 45 Xr. – Mellékletekben határjárás, határjelek, jövedelmi kimutatások a különböző tizedekről.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Laczumasch

Search result navigation
Content provider