HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 209. - No. 008.

Date 1725. december 21.
Description

Egykorú latin kamarai másolat. 22 pag., aláírás nélkül.

Text

„Aestimatio”, mely az 1723-as összeírás alapján készült.
Vécse:
terebesi pálosok részén: lakott egész- és negyedtelek, puszta egész és quartalis telek, ezek becsértéke – az egésztelek szolgáltat: census 48 den., 1 zsák, 12 csirke, 2 liba, 1 icce vaj, 1/2 icce méz, pázsitpénz, – allódiális szántó köbölben, rét kocsinyi, – a kocsmálás bevétele, – tized köbölben, – majd: Szt. Iványi György, Kiszel Ferenc és Péchy György portiója
Istancz:
Reviczky János és Kosovics Ádám része: makkos erdő bevétele
Gálszécs oppidum portio:
Szemere Ádám és László részén: kastély pincével, – allódiális szántó 2 nyomásban, vám – pálinkafőzőt zsidó árendálja, – kert gyümölcsfákkal a kastélyhoz, – kocsmálás bevétele
Pelejte portio:
Keresztes Ferenc kezénél
Kohány possessio portio:
Szemere László és Ádám, Kacsándy László, Gelényi János, Zelenka János részei
Gerenda possessio portio:
Gelény János, Barchy László, Szemere Ádám és László részei.
Berethő possessio:
Eiszdorfer Kristófé: a kocsma bevétele
Zebegnő:
Szemere Ádám és László valamint Barchy László része: malom 2 kerékkel
Nagy Azar portio:
Farkas Márton kezénél
Tarnoka portio:
Szemere László és Ádám része
Dargo praedium:
Szemere uraknál puszta telek
Kereplő portio:
Szemere Ádám és Bachy László bírják
Kelechen:
Pethő Mihály részén: 1 puszta soltészség. Sustrik Imre részén: most épül malma és vendégfogadója.
Pethő Szinye:
Vay László részén: malom, mely a szárazság miatt gyakran áll, – allódiális szántó köbölben – Barchy László részén: kocsma és bevétele – Olasz László része: makkos erdő közös Kelecsennel
Alsó Kemencze:
Bornemisza Antal és Nikhazy György bírják
Batyok:
özv. Berthoti Ferencné részén: malom 2 kerékkel, bevétele: köbölnyi gabona, disznóhízlalás – övz. Diványi Andrásné és Péterné része – Melczer György részén: allódiális szántó és rét – Poturnyay Ferenc része
Sir possessio:
Bornemisza Antal és Nikhazy György részén
Herlany praedium:
Palásty Ferenc birtokában: a tizedgabona készpénzben – a rétek bevétele, – makkos erdejében db. disznó makkolhat, – savanyúvizes kút, melyet 4 paraszt árendál, akik Kassán eladják a vizet, az árenda: db. rák vagy nyúl
Ránk possessio:
Palásty Ferenc és Jabreczky Ádám része
Kosztolyan:
Barkocza Ferenc részén: malom 2 kerékkel és kocsma – Keczer András része
Tiséthe:
Keczer András, Mariassy István és Eiszdorfer Kristóf bírja
Lipocz:
Barkoczy Ferenc bírja
Terebes vár egykori tartozékai.
(Abaúj, Zemplén m.): Vécse – Istanocz – Gálszécs – Pelejte – Gerenda – Berethő – Zebegnő – Nagy Azar – Tarnoka – Dargo – Kelechen – Kereplő – Pethö Szinye – Also Kemencze – Battyok – Sir – Ránk – Herlany – Kosztolyan – Tisethe – Lipocz – Mudrocz – Kohány

Search result navigation
Content provider