HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 209. - No. 009.

Date 1601. november 15.
Description

Latin másolat. 13 Fol. aláírás nélküli a 17. század végén készülhetett.

Text

„Urbarium Bonorum Arcis Terebes”, melyet Szepessy Kristóf, Poszay Miklós, Dékány Lőrinc, Ethey Gáspár készítettek
Terebes:
jobbágyok és zsellérek névsora, városrészenként, puszta házhelyek, – a felső városrész szolgáltatásai: Szt. Györgyre féltelkes censusa 20 den., Szt. Mihályra 66 den., zsellérek censusa 25 den., karácsonyra féltelkes 16 den.-t ad, – az alsó városban a census 22, 27 1/2, 25 den. – Szt. Györgyre minden féltelektől 1 csirke és 1 kenyér, – a falu 1 juhot ad, – a halászok 1 fl.-t és 1 hordó csíkot adnak, – az extraneus kaszálóbirtokosok 1 cub. zabot és 1 csirkét, valamint 2 kenyeret adnak, – az engedély nélküli halászat büntetése: 1 fl. az úrnak, 1 fl. az officialisoknak és 25 den. a várnagynak, – makkolásért disznótized, az erdő használóinak szolgáltatása 2 kenyér és 1 kappan, csak akkor faizhatnak, ha befagyott, mert mocsaras, – a bírák évente 2 hordó bort kötelesek kocsmálni, ha ez elfogyott a város csak ezután kocsmálhat, – a ser kocsmálása a földesúré, – a termények után kilenced jár, a pusztatelkek földjei után kilenced és tized, – tölgyerdők, – allódiális szántó 3 nyomásban, név szerint holdban, – a vár körüli kaszálók, – a várhoz tartozó praedium területén szántó, – minden féltelkes köteles a várhoz kocsit adni, – kert csűrrel és allódiális házzal, – komlóskert, – méheskert, – a városban még 2 másik kert, – „Molyva” területén halastó, a hal 1/3 része a várnagyé, – 2 malom 3–3 kerékkel, az egyik puszta – a város a várban őrszolgálatot is teljesít, – az itteni vámot a várhoz szedik
Hardicha:
11 féltelkes jobbágy, 16 zsellér – Szt. Györgyre féltelkes 5 1/2 den., zsellér 2 1/2 den., Szt. Mihályra féltelkes 1 fl., zsellér 50 den., karácsonyra féltelkes 3 den. censust ad, kendert 3 kévét adnak (manipulis) – az összeíró megjegyzi: „non hujus modi autem manipuli sicut frugum, sed saltem manipuli, quam per plagam manus comrehendi posse” – ezenkívül 1/4 köböl zabot adnak, – zsellérek, ha földjük van, csak 1 1/2 manipulust adnak, – húsvétra a falu 1 bárányt, 40 tojást, 14 kis kenyeret ad, komlót 1 köböllel, t.i. a jobbágyok, zsellérek 1/2 köböllel, – a pázsitdisznóért tized jár a tizeden felül vagy disznónként váltság 2 den. – erdő, – szabad halászok, – a várhoz művelt földek és rétek
Paricz:
11 zsellér, 15 pusztatelek – censust már régtől nem adnak, csak a halászok 1 fl. és 1 vödör halat, – húsvétra 1 lúd vagy 4 lúdtojás jár, – a halászok nem robotolnak, csupán hetenként két napon halat adnak, – a falu a várhoz szolgál, ott fűt, a kályhákat tisztítja, kerteket műveli, káposztát tesz el, stb.
Berettkő:
A decimalás idején minden jobbágy 1 csirkét ad.
Miglecz:
6 féltelkes jobbágy, 7 zsellér – halászok névsora, censusuk 1 fl.
Nagy Azar:
„culturas vinearum et custodes solent praestare aliosque labores obligari”
Nagy Ruszka:
11 féltelkes jobbágy, 2 negyedtelkes, 4 zsellér – allódiális szántó 3 nyomásban, főleg a jobbágyság használja
Kelecsen:
1 egész-, 3 féltelkes jobbágy, 5 zsellér
Csákány:
16 egésztelkes, 6 féltelkes jobbágy, 4 zsellér
Terebes várának tartozékai.
(Abaúj, Zemplén m.): Terebes – Paricz – Hardicha – Berettkö – Miglecz – Nagy Azar – Nagy Ruszka – Pelejte – Stancs – Vecseh –Gálszécs – Zebegnyeo – Dorgo – Tarnoka – Gerenda – Szinnye – Kelecsen – Batyok – Csákány – Raanok – Harlany – Syr – Modra – Kosztelan – Rapolc – Tisithy

Search result navigation
Content provider