HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 209. - No. 001.

Date 1800. augusztus 7.
Description

Eredeti, német. 214 pagina, keménykötésben, 2 pld., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. 225 db. melléklet, melynek nagyrésze német, néhány latin nyelvű.

Text

„Beschreibung” úrbéres adatokkal, melyet Bellovics József készített.
Nagy Tolcsva:
fekvései, határai – kuriális helyek felsorolása: a taxalisták száma, kúria, malom, pálinkafőző, mészárszék, kocsma, kovács, – uradalmi épületek: vendégfogadó az „arany fürt”-höz, vendéglőszoba, vendégszoba, a kocsmáros 2 szobája, konyha, kamra, pince, kocsiszín, szín, ahol a szőlőműveseknek ételt árulnak, – becsértéke mesterségenként, – 2 uradalmi kovácsműhely, – a kovács háza: szoba, konyha, kamra, istálló, – mészárszék, – kocsma „3 mórhoz”: szoba és pince, – kocsma az „Arany Gólyához”: szoba, konyha, kamra, istálló, pince, – kocsma az „Oroszlánhoz”: szoba, konyha, pince, – kocsma a „Fehér Galambhoz”: szoba, konyha, pince, – kocsma az „Arany Csillaghoz”: szoba, konyha, előtér, pince, – kocsma a „Feketes Sashoz”: 2 szoba, konyha, pince, bolt, – kocsma a „Fehér Libához”: 3 szoba, pince, – kocsma a „Vörös Ökörhöz”: szoba, konyha, kamra, pince, – kocsma a „Fehér Rózsához”: 2 szoba, konyha, pince, – kocsma „Szarvashoz”: 2 szoba, konyha, pince, – kocsma az „Arnya Koronához”: kocsmaszoba, szoba, konyha, kamra, pince, – kocsma a „Vademberhez”: 2 szoba, konyha, kamra, pince, állás, istálló, – fürdő: 2 fürdőkamra és kis mellékszoba fából, – épület a víz melegítésére, 2 kút,. – „Tilalmas” erdőben ház, – malom 2 kerékre, istálló, – alsó malom 2 kerékre, – udvarház: 3 szoba, konyha, kamra, pince, puszta kert, – csűr mérő gabonára, – allódiális épület: szoba, konyha, kamra, tehénistálló, – provisoratus háza: 2 szoba, konyha, kamra, előtér, udvarán szilvafák, – uradalmi pince és „Borház” – alkalmazottak háza: 3 szoba, 2 konyha, kamra, kocsiszín, ló- és ököristálló, 2 csűr, galambház, – uradalmi pintérház: szoba, konyha, műhely, – uradalmi pince 2 részre osztva, – uradalmi lakóház: 5 szoba, előtér, pince, virágoskert, kertészház, – uradalmi konyha, – lóistálló, mellette a lovászok szobája, kamra, kocsiszín, káposztáspince, – szárnyasok ólja, színek, – „Bolvándi”, „Serfőző” és „Nyári”-féle pince, – kerített kertben üvegház, – kertészház: 2 szoba, konyha, előtér, – az épületek becsértékéről táblázat, – allódiumban: db. tehén és bika, – legelő kevés, ezért lótartás nem lehetséges,– méhészet kedvező lehet, – magyar, szláv és zsidó lakosság, – jelentéktelen irtásföldön kívül nincs más extravillanum, – a föld a hegyoldalon köves, még a magot is alig adja meg, – termelnek: rozs, árpa, zab, – a lakosság a szőlőkből és bérmunkából él, – Erdőhorvátiból és a Bodrogon leúsztatott fából vásárolnak, – jelentős a szőlőhegy, – borkereskedés Lengyelország felé, – szolgáltatásaik a földesúrnak: 1786-os contractus alapján taxalisták, – 3 görög kereskedő és censusa, – mindegyik taxalista 5–5 napot, az alzsellérek 2–2 napot robotolnak, – a kertek taxája 1786–1799, – mérőnyi allódiális szántó 2 nyomásban, – használatáért kilenced jár, mérőben: őszi és tavaszi búza, rozs, árpa, zab, – 1786–1799 közötti időből 8 év adatai közölve és ezekből átlagot számítanak, – értékei piaci átlagáron, – borkilenced 1786–1799 évekből készpénzben és hordó, – hegyvámot nem adnak, – holdnyi tölgyerdő és bevétele, – allódiális szőlők név szerint és bevételük készpénzben, – allódiális szántó mérőben 2 nyomás, – az allódiális szántóból 1786, 87, 91–93, 96, 97, 99 évekből: mérőnyi téli búza, tavaszi búza, rozs, zab, bevétele készpénzben, – szalma készpénzben, – rétek név szerint s a szénatermés kocsinyi 5 évi átlagos számolva, – kertek készpénz bevétele, – malmok bevétele, – mészárszék és 2 kovács árendája ill. censusa, – vásárprivilégiuma nincs, – a pici helypénzből bevétel, – a kocsmák bevétele egyenként részletezve 1786–1799 évekből, – pálinkafőzés árendája, – zsidó boltosok árendája, – 2 kőbánya bevétele, – empóriuma: Patak, Liszka, Keresztúr
Erdő Bénye:
kurialis telkek, az itt lakó taxalisták, – ehhez tartozó kocsma, mészárszék, malom, – a nemesek név szerint is feltüntetve,. – „Szarvas” vendégfogadó a „Derék utcán”: 2 szoba, konyha, kamra, pince, kocsiszín, – uradalmi kovács műhelye, hozzá szoba és konyha, – „Arany Kereszt” kocsma: szoba, konyha, kamra, pince, – kocsma a „Szép Magyarnőhöz”: hozzá mészárszék is, – „Pacsirtához” címzett kocsma, hozzá istálló is, – „Mulató utcán” „Farkashoz” címzett kocsma, – uradalmi házban mészárszék, – a falu végén uradalmi serfőző ház: 2 szoba, konyha, 2 pince, – a serfőző részei, – ököristálló, konyhakert, – pálinkafőző: hozzá istálló, szárazmalom fából, – téglaégető, – uradalmi épület a „Derék utcán”: 4 szoba, ebédlő, kamra, pince, cselédszoba, konyha, kamra, emeletes csűr, gyümölcszárító, – „Borház” előtérrel, lóistálló, kocsiszín, – a provisoratus háza: 3 szoba, konyha, kamra – „Borház” felszereléssel, itt tartják a kilencedborokat, – alkalmazottak háza: 2 szoba, 3 kamra, konyha, kocsiszín, ököristálló, – más épület: 2 szoba, konyha, kamra, „Borház”, kocsiszín, lóistálló, pince – pajta a falu felső végén, – juhakol, – allódiális állatok: db. ju, pár ökör, ló, fejőstehén, – a legelő miatt állattenyésztésre nem gondolhatnak, – a lakosság jogállása hasonló a tolcsvaiakéhoz, – szláv és magyar, református ill. katolikus lakosság, – a szőlőkből és bérmunkából élnek, valamint a borral kereskednek, – Baskóval közös erdő, de ezt már úgy kivágták, hogy inkább bozót, – megadja az egyes erdőrészek nevét: pl. Dóka, Sajthát, stb. – az erdőben census ellenében legeltethetnek is, db. legelő szarvasmarha és ló, – kilenced mérőben: rozs, zab, őszi és tavaszi búza, – holdnyi uradalmi tölgy és bükk erdő, – a faállomány fiatalabb és öregebb egyaránt, – az erdei legeltetés és makkolás bevétele, – a fából készpénz bevétel, – az erdőből kocsinyi széna, – uradalmi szőlők név szerint, becsérték és bevétel, – uradalmi szántó 2 nyomásban mérőnyi, – termése 1786–1799 évekből mérőnyi őszi és tavaszi búza, rozs, árpa, zab, – rétek név szerint kaszálónyi, – innen kocsinyi széna, – külön uradalmi legelő nincs, – holdnyi uradalmi kert, – 2 nemesi malom in recognitionem iuris terrestralis mérőnyi gabonát ad, – mészárszék árendája, – kovács censusa, – a piaci helypénz készpénzben, – vendégfogadó árendája, – a téglaégető bevételének 7 éves átlaga, – a kőbánya bevétele, – empóriuma: Liszka, Tokaj, Keresztúr,
Mellékletek a főiratba bedolgozva, nagyrész mesterségenként az egyes épületek becslése, továbbá piaci ártáblázat és a két falu úrbéres contractusa.
Szirmay Ádám által vásárolt javak.
(Zemplén m.): Nagy Tolcsva – Erdő Bénye

Search result navigation
Content provider