HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 204. - No. 011 / a.

Date 1790. szeptember 19.
Description

Eredeti, pecséttel, aláírással ellátott, német nyelvű példány, egy melléklettel, 14 folio. 2 péld.

Text

„Sächsjährige Erträgniß Ausweis”. Jövedelmi kimutatás, amelyet a szentovai uradalom helységéről dolgoztak ki hat évi számadás alapján, az 1782–1787 évek közötti időkből.
Kattymar:
Úrbéri jövedelmek: telkes jobbágyok, telkeik száma, úrbéri censusuk együttes összege, – házas zsellérek által fizetett census együttes összege, – megjegyzésben írja a jegyző, iskolamester, község mészárszék szolgáltatás alól mentes telkét, nagyságukkal együtt, – kulináriák részletezése, egész telkenként 51 krajcár értékben, együttes jövedelme, – robot mennyisége igás és gyalognapokban, pénzértékükkel együtt, felhasznált napok részletezése, hovafordításukkal együtt, évenkénti feltüntetése pénzértékével, házatlan zsellérek robotja, – pálinkafőző-üstök számának és taxájuk jövedelmének alakulása a hat év alatt, átlagjövedelme. – A kilenced és heted az uradalomé, a tized a kalocsai érsekséget illeti, melytől azonban az uradalom, egész területére béreli, kilenced jövedelmének alakulása kétszeresből, árpából, zabból és hat évből, keresztekben és mérőkben is megadva, a nyomtatórész leszámításával, évi átlagjövedelmének pénzértéke kiszámításával, megjegyzi, hogy az összeíró a zab és köles kilencedet egy rovat alá írta, – téli és nyári szalma mennyisége, évi átlagának pénzértéke, – borkilenced hozama, évi átlagának pénzértéke, – báránykilenced természetbeni hozama, a kilenceden alóliak megváltási összegével együtt pénzértékének évi átlaga, – méhkilenced hozama, évi átlagjövedelmének kiszámításával. – Kiskilencedből nem volt semmi jövedelem helységben. – Tizedjövedelem tételenkénti részletezése a jelzett évekből, a plébánosi negyedet jelenleg kicsépeletlenül adják ki. – Kereskedők censusának évenkénti összege, jövedelme, – mészárszék jövedelme összegének évenkénti alakulása, átlagának kiszámításával. – Malmok censusának évenkénti alakulása, átlaguk megadásával. – Kocsmában évenként kimért bor és pálinka mennyisége, haszna, évi átlagjövedelme. – Apróvadra való vadászat jövedelme Almás területével együtt, a helységre eső hányada. – Maradványföldek jövedelmének kimutatása. – Az összeíró szerint a Telecskán mintegy 25 holdnyi szilváskertnek meghagyott uradalmi terület, mely azonban nincs betelepítve, sem kerítve vagy körülárkolva, mivel a legelővel szomszédos, a jószág lelegeli, jövedelmét holdanként 20 krajcárral veszi fel az összeírás. – Kertek helye, nagysága, jövedelmének kiszámítása. – Kiadások, fizetések és deputátumok felsorolása tételenként. – Mellékletben észrevételek a robotról, kihasználási lehetőségek.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Kattymar – Roglaticza

Content provider