HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 204. - No. 011 / b.

Date 1790. szeptember 19.
Description

Eredeti, pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű példány, egy melléklettel, 14 folio.

Text

„Schatzung”, amelyet a szantovai uradalomhoz tartozó túloldali falvakról és praediumokról dolgoztak ki az előzetesen végzett conscriptio nyomán készített hat évi jövedelmi kimutatás alapján.
Kattymár:
Telkek, jobbágyok, zsellérek száma, a jegyző, plébános, iskolamester, mészárszék, község telkeinek leszámításával, – a jobbágyok és házas zsellérek által fizetett úrbéri census együttes összege, – kulináriák jövedelmének részletezése telkenként 51 krajcár értékben, együttes összege, – robotnapok együttes száma, pénzértéke, felhasználásuk részletezése, pénzértéke, – pálinkafőző-üstök taxájának átlagjövedelme. – Kilencedjövedelem kétszeresből, árpából, zabból, kölesből, téli és nyári szalmából, – borból, bárányokból, ezek kilencet el nem ért megváltási összegével, méhekből, – az együttes mennyiség egyenkénti pénzértékével való osztása hattal adja az évi átlagjövedelmet. – Saját boltépülete nincs az uradalomnak, szatócsoktól befolyó census összege, – mészárszék censusának évi átlaga. – Kocsmában kimért ital haszna a kocsmáros részének levonásával. – Lóval hajtott szárazmalmok és vízimalom censusának évi átlaga. – Maradványföldek jövedelmének részletezése. – A kalocsai érsekségtől az uradalom egész területén bérli a tizedet, befolyt jövedelmek. – A helységből befolyó jövedelmek végösszege: 3711 ft. 49 Xr.
Rigyicza:
Ugyanezeket a jövedelmeket részletezi tételenként, végösszege: 3315 ft. 5 Xr. – A két helység jövedelmének végösszegéből levonja a fizetéseket, konvenciókat, deputátumokat, a nettó végösszeg: 6379 ft. 18 Xr., mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Kattymar – Roglaticza – Rigyiza – Piakova – Szallossity

Content provider