HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 019.

Date 1782. április 25.
Description

Eredeti példány, 4 folio. Saját kezű aláírás, latin nyelvű.

Text

”Aestimatio”, amelyet a Kováts János nagyváradi kamarai inspektor és Kuthy János jószágigazgató által végzett conscriptió alapján dolgoztak ki.
Érkenéz:
A helységben 28 szabad költözésű jobbágy lakik, mellette 47 házas zsellér lakik, házcensus összege. Egész telkek száma. – Robot és úrbéri szolgáltatásaik szabályozása a következ: igás vagy helyette gyalogrobot-napok száma, pénzértéke. – Hosszúfuvar, melyet az összeírás mellőz, de az urbárium szerint jár, telkenkénti értékének összegzése. – Kulináriákra – beleértve az úrbéri borjút is – telkenként fizetendő összeg, együttesen is. – A 14 telek után befolyó együttes jövedelem fajzás nélkül 263 Ft 54 Xr, a kilenced jövedelmet később tárgyalja. – Zsellérek robotnapjainak száma, értéke. – Gabona kilenced jövedelme: búza, rozs, zab, kukorica mérőkben, kenderkévék, bab. – Természetben teljesített báránydézsma és a tízen aluliak megváltásának összege. – Pénzértékük egyenként és összegezve. – Két tagban lévő allódiális szántók, két nyomásra vannak felosztva, egyiket mindig ugarolják. – Hozamuk ötszörös, 1 mérő búza, leszámítva a vetőmagot, öt mérőt ad, pénzértéke. – Két allódiális rét, nagyságuk kaszásokban, szénahozamuk pénzértéke. – Földből vert ház, árendájának összege. – Két kocsma, mivel árendába vannak adva, a bérösszegen kívül más jövedelme nincs belőlük az uradalomnak. – Egyik a falu közepén van, Haller gróf építtette, árendája. – A másik a falun kívül az út mellett, bére. – Két szárazmalom van a helységben, jövedelmük egyenként kétszeresből, kukoricából, értékük. – Erdők nincsenek a faluban, egy darab cserjés van, melyet még gróf Haller Antal vett tilalmasba, mivel az összeíró csak a fát vette fel, földje ingyen esik az adományozottnak, értéke. – A bruttó jövedelemből levonandók a gazda fizetése, deputátumával együtt. – Épületek karbantartásának félévi költsége. – Két csősz búza konvenciójának mennyisége, pénzértéke. – Épületek, nevezetesen a kuriális ház, szérűskert, új, még nem teljesen befejezett földből épített ház, bérbe adva. – Értékük egyenként és összegezve. – Az előbb említett épületek, malmok, kocsmák, földház értékének összegzése. – Az egész nettó értéke: 4041 Ft 3 Xr.
Királyi fiscus birtoka.
(Szabolcs m.): Érkenéz

Search result navigation
Content provider