HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 020.

Date 1782. szeptember 24.
Description

Másolati példány, 4 folio, egykorú latin.

Text

”Aestimatio”, amelyet a Hávor Imre által végzett conscriptio alapján dolgoztak ki.
Enyed:
Szántók nagysága holdakban, három nyomásra vannak felosztva, befogadóképességük. Mivel az összeíró szerint egy része (ennek nagysága) annyira terméketlen, hogy gondos trágyázás mellett is legfeljebb csak tövist terem, a szomszédos, jó földek szántásának értékét is lecsökkenti, műveletlenül hagyják, a használható földekbe vetett búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica hozamuk mérőkben, (mérőnként 1 7/8, 1 1/8, 2 , 4 1/4, 1 1/8) együttesen, pénzértékük mérőnként és összegezve az őszi és tavaszi szalmával együtt. – Harmadát szántásra, vetésre, aratásra és más szükséges munkákra számítva. – Kaszálók Borsó Halom és Mártony Rétye diverticulumokban, nagyságuk kaszásokban, a zsombékos talaj miatt sarjúra nem kaszálható, szénahozama, értéke. – Legelő, legeltethető állatok hozzávetőleges száma, legeltetési taxa összege. – Gyümölcsöskert az épületek között, részben veteményes, részben kukoricával vetik, nagysága holdakban, kukoricahozama, pénzértéke. – Uradalmi ház, szilárd anyagból épült, padlásos, jó állapotban van, 4 egymás melletti szobából áll, egy nagyobb teremből, konyhából, kamrából, pincéből, mellett csűr, mesteremberek becslése alapján értéke. – A ház mellett tégla alapzatú, földből épített, náddal fedett istálló, már kissé rozoga. – Szemben az istállóval szerszámkamra, fából épült, rozoga, alatta pince, kapacitása, értéke. – Faraktár, kerítésének értéke. – Két ház, helyük, leírásuk, berendezésük, értékük. – szérű, helye, kerítéssel övezve, értéke. – Jégverem, értéke. – Szoba, konyhából álló, nyers téglából épített ház, zsindellyel fedve, istállóval, értéke. – Az épületek értékének összegzése.
Nagytelek:
Szántók, nagyságuk holdakban, befogadóképességük, rozs, árpa, hozamuk, szalmával együtt, értéke. – Rétek nagysága, szénahozama, értéke, a szántókból vannak elvéve. – Legelő, legeltethető állatok száma, taxájuk. – Egyetlen uradalmi épület a szilárd anyagból épített, zsindellyel fedett ház, berendezése, értéke.
Sóssziget:
Szántók nagysága holdakban, két részben, egyik erdő, füzes, szilfás, jövedelme nincsen, mert új ültetés. – Gyümölcsfák jövedelme, szénahozama. Birtoktörténeti adatok. – Jövedelmek és épületek értékének együttes összege a helységekben: 35621 Ft.
Királyi fiscus birtokai.
(Pozsony m.): Enyed praedium – Nagy Telek praedium – Soos Szigeth (portio) – Balásfalva

Search result navigation
Content provider