HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 018.

Date 1781. október 10.
Description

Másolati példány, 4 földesúr, egykorú, latin.

Text

”Aestimatio”, amelyet a fiscusnak ítélt erdőszadai javakról dolgoztak ki Hatta Antal nagyváradi fiscusi provizor conscriptiója alapján.
Erdőszada:
13 7/8 telekből áll, a zsellérekével együtt 127 ház van a helységben, házcensus összege. – Igás és gyalog robotnapok száma, összegezve, pénzértéke. – Kulináriákra telkenként fizetett összeg, az úrbéri borjút is beleszámítva. – Fonás értéke. – Úrbéri fa mennyisége ölekben, pénzértéke. – Tizedjövedelem: kukorica, búza, zab, bab, bor, bárány, méhtized jövedelme, értékük egyenként és összegezve. – Kocsmában kimért bor mennyisége, jövedelme. Pálinkamérés, sörmérés jövedelme. – Serfőzőben főzött sör és pálinka mennyisége, értéke. – Rév a Szamoson, a vízimalommal együtt árendába van adva, összege. – Vásárok jövedelme. – Mészárszék árendájának összege. – Vámház és a vámos lakóházának bére együttesen. – Fazekas pénzszolgáltatása egy ház után. – Másik malom árendájának összege. – A Károly-Porond nevű sziget árendája földdel együtt. – Haller-Porond szigetnek az árendája. – Az uradalmi olajsatu használatáért évente befolyó lenmagolaj értéke. – Gyümölcsöskertek és konyhakertek jövedelme. – Halászat jövedelme. – Allódiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük, harmadát pihentetik. – A fennmaradó két részbe vetni szokott búza, rozs, árpa, zab, kukorica, borsó, lencse, len, kender hozama, egyenként, a vetőmagot leszámítva, értékük pénzben egyenként és összegezve. – Utóbbiból harmadát művelésre leszámítva. – Hét darab rét, szénahozamuk együttesen, pénzértéke. – A szőlők között és kertekben teremni szokott szilvát pálinkának főzik ki, mennyisége, értéke. – Három szőlő névvel, nagyságuk kapásokban, hozamuk, értékük. – Az összeíró által vesszőkre, hordókra, kádakra fordított összeg becslése, levonásával. – Árpa, zab, búzaszalma hozama, pénzértéke. – Makkoltatás jövedelme öt évi átlag alapján. – Épületfa, tűzifa pénzértéke egyenként. – A bruttó jövedelem végösszegéből levonandó az épületek karbantartására fordított összeg: nevezetesen 2 kocsma, kertek, rév karbantartása.
Tomány:
Hét jobbágyi telken negyedosztályba sorolva, 81 háza van, lakosai házcensusának összege. – Robot az urbárium szerint kezelve, szabályozva. Összegzi az igás és gyalog robotnapok számát, pénzértékük együttesen. – Faszállítás értéke. – Kulináriák megváltásának összege, fonás. – Kilencedet kukoricából, búzából, zabból, babból, bárányokból és méhekből adnak, jövedelmük egyenként és összegezve. – Uradalmi füzesből eladott vesszők jövedelme. – Uradalmi kocsmában kimért ital mennyisége, értéke. – Allódiális szántók befogadó képessége, harmadrészét pihentetik. – Elvetett búza, rozs, árpa, kukorica, zab, borsó, len, kender mennyisége, pénzértéke. – Rétek nagysága kaszásokban, szénahozamuk, pénzértékük. – Szőlők nagysága kapásokban, jövedelmük, megmunkálásukra fordított költség levonásával értékük. – Kiadások a két községből: provizor, ispán, 2 hajdú, kerülő, vincellér, ügyész fizetése. – Serfőző, pálinkafőző két kocsma, két malom, 2 censuális ház, rév, gabonaszárító, olajsatu fenntartási költségei.
Királyi fiscus birtokai.
(Szatmár m.): Erdő Szada – Tomány

Search result navigation
Content provider