HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 013.

Date 1791. január 31.
Description

Eredeti példány, 22 folio. Német, pecsét lenyomata és aláírás.

Text

”Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a szantovai kamarai birtokhoz tartozó helységről készített Andreas Köhler.
Douthova:
Lapályon fekvő helység, határai, szomszédos helységek, határjelei, határhányásai rendben vannak, határvillongások nincsenek. – Jövedelmet hajtó uradalmi épületek a mészárszéket magában foglaló kocsmán kívül nincsenek. – A kocsma földből épült, náddal fedett, nagy ivószobából, kocsmáros lakószobájából, másik szobából, konyhából és szilárd anyagból épített, boltozatos pincéből áll, kapacitása. A mészárszék egyetlen helységből áll, felszerelése. A hivatkozott becslés szerint az épület használható állapotban van. Erdőőrház, vert földből épült, náddal fedett, nagyon régi, két szobából áll, konyhából, fakéménnyel, 2 állatra való istálló. – Mellette kert, nagysága ölekben, sövénykerítések, értéke. – ezeken kívül más jövedelmező vagy gazdasági épülete nincsen az uradalomnak a faluban. – A lakosok magyarok, néhány tót is van, valamennyien katolikus vallásúak, lélekszám. – 4 nemes család van, 162 jobbágy, 51 házas és 9 házatlan zsellér. – Telkek megoszlása 1 1/4–1/4 nagyságig, összesen 82 és fél egész telek van, ezen kívül a plébános és a község 5 telke mentesek minden szolgáltatás alól. – 1780-ban mérték fel a helységet, rectifikálás. – A telkek, a szőlők kivételével, melyek a falun kívül homokos magaslaton feküsznek, síkságon terülnek el, ötöd része, mely a Duna partján fekszik, árvizeknek kitett. – A földek nagyon homokosak, csak a keleti határszélen, ahol Gyurity praediummal határos, vannak jobb minőségű földek. – Közepes évben 1 mérő kétszeres 2 és felet-hármat, zab 3–4 mérőt terem, ezek súlya. – A lakosok földművelésből, de még inkább állattartásból élnek, a zsellérek dohánytermesztésből és állatok őrzéséből. – Jó nádja terem, főleg a Kajla nevű rész alkalmas nádvágásra. – Legelő nagysága holdakban, a földterület negyedét teszi ki. – Szőlők nagysága holdakban, a lakosoknak félévi szabad bormérésük van, értéke. – A lakosság részben jó, részben közepes körülmének között él, szolgáltatásaikat pontos időben fizetik. – Az uradalomnak teljesített szolgáltatásaik a következők: úrbéri census jobbágyoktól, házas zsellérektől, összege. – Victuáliákra egész telkenként 51 Xr. Értékben teljesítendő vaj, 2 kappan, 2 csirke, 12 tojás, borjúváltság együttes összege. – Robot szabályozása, robotnapok száma, jobbágyoknál, zselléreknél, hosszúfuvar, pénzértékük. – Fonás nem szokásos, mert lenből és kenderből kiskilencedet adnak. – Pálinkafőző üstök censusának jövedelme. – Két száraz malom, lovak hajtják, vízimalom a Dunán, uradalomnak utánuk fizetett census összege. – Kilenced jövedelme kétszeresből, árpából, zabból, pénzértékük, szalmajövedelem, értéke. – Kukorica kilenced jövedelme kilenc évi átlag alapján. – Bor-kilenced jövedelme, pénzértéke. – Bárány kilenced jövedelme, értéke. – Méh-kilenced jövedelme, értéke. – A tized a kalocsai érsekséget illetné, az uradalom szedi be, jövedelme a fenti tételekből (kétszeres, árpa, zab, szalma, bor, bárány és méhtized). – Uradalmi erdő, 2 részből áll, nevük, nagyságuk holdakban, jövedelmük faeladásból és vadászatból. – Nádas mocsarak bő nádterméssel, jövedelmük. – Halászat jövedelme a dunai és mocsári halászatból. – Az uradalmi mészárszék jövedelme tíz évi átlag alapján. – Kocsma jövedelme, kimért bor, pálinka és sör mennyisége, pénzértéke, pénzértéke. – Jövedelmek végösszege: 2918 Ft 51 Xr. – Jövedelmet csökkentő tényezők, a lakosok panaszolják a földek terméketlenségét, homokos voltát, ezért harmad osztályba sorolt a helység. – Dohánytermesztésre nagyon alkalmasak a földek, minden házi kertben ültetnek is. – A szőlők minősége jobb a földeknél, a környező helységekénél is jobb. – Termékeiket a 2 mérföldnyire fekvő Baján adják el. – A helységet a kerületi tiszt igazgatta eddig Baracska és Csatalia helységekkel együtt, mindegyik helységnek van kasznárja és pandúrja, vezető tisztre is lenne szükség. – Bérek, konvenciók.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Douthova

Search result navigation
Content provider