HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 014.

Date 1780. október 31.
Description

Két példányban lévő másolat, 6–6 folio, latin, egyben.

Text

”Consignatiio”, amelyet az összeírással egybehangzóan a kapornaki apátság jövedelmeiről készítettek Rihovoldsky György apát halálakor.
Kapornak:
Uradalmi szántók nagysága holdakban, felét vetik évente, közepes évben a vetőmagot leszámítva hozamuk búzából, rozsból, árpából, zabból, hajdinából, kukoricából mérőkben, értékük pénzben egyenként és együttesen. – Uradalmi rétek, szénahozamuk pénzértéke, ebből azonban a robot elégtelensége miatt még a megmunkálásra fordított összeg is levonandó. – Az uradalmi rétek melletti irtásból lett rétek, melyeket a meghalt apát irtatott, szénahozamuk, értékük. – Két uralmi malom, évi búza és rozs jövedelmük, pénzértéke. Megjegyzi, hogy ebből a jövedelemből az épületek karbantartási költségei levonandók. – Gabonatized jövedelme a városból: búza, rozs, árpa, zab, hajdina mérőkben, pénzértékük. – Uradalmi szőlők, nagyságuk kapásokban, hozzávetőleges borhozamuk, bordézsma, hegyvám jövedelme. – Ezeket a városi vendégfogadóban mérik ki, azonkívül vásárol is az uradalom bort az itteni kiméréshez, mennyisége, pénzjövedelme. – Contractualista jobbágyok évi robotnapjai, pénzértéke. – Általuk fizetett árenda összege, kerékgyártó, kovács, mészáros, aki egyúttal fogadós is, zsidó pálinkafőző, árendás juhász által fizetett összeg. – Tűzifa eléadásának évi jövedelme, az erdő makkoltatható is, jövedelme. – Téglaégető kemence jövedelme. – Méhek, méhtized megváltásának jövedelme. – Legelőbér évi átlagos jövedelme az összeíró szerint.
Almás:
Tized címén búza és rozs jövedelme, pénzértéke (mindössze 4 Ft 20 den., ezért nem is összegzi külön, hanem a caput bonorumhoz hozzáadva).
Padár:
Jobbágyok, zsellérek száma, censusuk együttes összege. – Igás és gyalog robotnapok száma, pénzértéke. – Kulináriák megváltásáért együttesen fizetett összeg. – Gabonatized jövedelme, valamint az uradalmi földek hozamának pénzértéke. – Uradalmi rétek szénahozamának pénzértéke. – Irtásrétek után jobbágyok által évente fizetett összeg. – Kocsmajövedelem összege. – Méhtized megváltásának taxája.
Kallós:
Jobbágyok és zsellérek házcenzusának összege. – Kívülük van egy árendás is, ez árendát fizet, összege. Kilencedet és tizedet adnak búzából, rozsból, árpából, zabból, mennyisége, pénzértéke. – Hegyjog címén befolyó bor, értéke, bortized jövedelme. – A kocsma után a község által fizetett összeg.
Szentmárton:
Lakosok nem censust, hanem árendát fizetnek, mert contraktualisták, összege. – Csak igásrobotot teljesítenek, napok száma, pénzértéke. – Gabona- és bortized jövedelme, pénzértéke. – A promontórium után hegyvámból is folyik be jövedelem. – Méhtized megváltása.
Apátfalva:
Jobbágyok, zsellérek árendát fizetnek, összege. – Gabonatized, méhek megváltásának jövedelme.
Vöckönd:
Telkek száma, utánuk fizetett census összege. – Robot, tized, méhtized azonos fentivel. – Uradalmi szőlő, hozama, jövedelme, hegyjoggal és bordézsmával együtt. – Kocsma jövedelme, leszámítva a kocsmáros bérét. – Malomhely jövedelme.
Kiskapornak:
A lakosok újonnan telepítettek, censusuk és robotjuk jövedelme. (Más jövedelem nincs a helységtől.)
Misefa:
A helység nem tartozik az Apátsághoz, de emlékezetet meghaladó idő óta adnak búza, rozs és bordézsmát, jövedelme. – Summarium. – Kiadások összegzése, a fizetéseket konvenciókat nem részletezi. – Uradalmi állatok: 4 ló és 12 ökör tartására fordított zab és széna, valamint só mennyisége, pénzértéke. – Ezek levonása után marad a nettó jövedelem: 2463 Ft 52 den.
Kapornaki apátság birtokai.
(Zala m.): Kapornak oppidum – Almás – Padár – Szent Márton – Apátfalva – Vöczkönd – Kis Kapornak – Misefa

Search result navigation
Content provider