HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 010.

Date 1756. február 24.
Description

Eredeti példány 11 pagina latin. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. Mellékelve: jelentés a kamarához.

Text

”Conscriptio” úrbéres adatokkal, amelyet a Dőry és Baronich úrnők portióiról a fiscusra szállt részről, megoszlásáról készített Rottenstain Ignác diósgyőri prefektus.
Ládháza:
Jobbágyok névvel, zsellérek feltüntetése, házaik, állataik. Ökrök, lovak, elvetett földjeik, őszi és tavaszi köblök. – Rétjeik szénahozama. – 1755-ben és 1756-ban fizetett taxa egyenként. – A helységben található igásállatok száma, minden pár után tartoznak 1 öl fát beszállítani, együttes mennyisége. – 60 jobbágy, 11 zsellér. – A házas jobbágyok, akiknek nincs igájuk, 4 napi robotot teljesítenek ebben az évben, tavaly ugyanennyi öl fát vágtak. – Zsellérek két napot dolgoznak, tavaly ugyanannyi öl fát vágtak ők is. – Minden köböl vetés után másfél pozsonyi mérő magot adnak. – Mészárszék nincsen, a mészáros házával együtt 2 éve nincsen jövedelme.
Csaba:
Fiskális portio: Jobbágyok igás állatai közül csak a lovakat tünteti fel. – Minden ház után 3 napi robotot teljesítenek, tavaly ennyi fát vágtak. – Kuriális község, földjei után nyolcadot adnak. – Idegenek az itteni promontóriumon lévő szőleik után szintén nyolcadot adnak. – 16 jobbágy név szerint.
Miskolc fiskális rész:
A lakosok névsoránál csak a házakat és taxájuk összegét tünteti fel táblázatban. – Dőry báróné portióján lakó taxások összeírása. – Jelentés az összeírás elvégzéséről. – 38 taxalista név szerint.
Királyi fiscus.
(Borsod m.): Ládháza – Csaba – Miskolc

Search result navigation
Content provider