HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 009.

Date 1745. december 9.
Description

Másolati példány, 9 pagina, latin.

Text

”Conscriptio” úrbéres adatokkal, amelyet a leánynegyed jogán bírt Csálincz helységről készítettek. – Birtoktörténeti adatok.
Csálincz:
Rezidenciális kúria, a boldogult gróf Patachich Zsuzsanna építtette, 'L' alakú, emeletes épület, jó állapotban van, környéke, leírása, földszintjén 5 tágas szoba, két boltozat, nagy konyha kemencével, jó kéménnyel, a konyha mellett börtön. – Az egész épület alatt pince, nagysága. – Az emeleten hét közepes nagyságú szoba és egy nagy terem, mennyezete művészi módon befestve. – A kúria mindkét feljárata kőfaragásokkal díszített. – Szemben vele majorház, 3 egymástól különálló kamrával, tölgyfákból, ácsolva, már elég rozoga, szénatároló, kocsiszín. – Újonnan építtetett magtár, jó állapotban. – Disznóól, mellette ökör- és tehénistálló, végén lóistálló, mintegy 50 lóra, hozzáépített szerszámkamrával. – Az udvar közepén mély, kővel kirakott kút. – A kúria fallal kerített, kívüle déli irányban újonnan tatarozott Szent Flórián kápolna, fatoronnyal, benne harangocska. – Mintegy félholdas konyhakert, valamelyes gyümölcsfákkal. – Kicsit hátrébb másik veteményeskert főzelékféléknek, egy jó holdnyi, kis halastó. – A kúria értéke a hozzá tartozó épületekkel együtt a szolgabíró becslése alapján. – A két kert hozama, gyümölcsfák, legeltetés évi jövedelme, 5–6 tehenet legeltethetni a kis legelőn. – Allódiális szántók névvel, nagyságuk holdakban, jó és közepes minőségűek. – Ezen kívül van még két kuriális telek, jobbágyoknak vannak kiadva, földjeik részletezése. – Kuriális kaszálók névvel, nagyságuk kaszásokban, minőségük, széna- és sarjúhozamuk. – Karók kitermelésére alkalmas erdő névvel. – Másik bükköserdő névvel, nagyságuk holdakban, házi szükségleten felül más haszon nincsen belőlük. – Jobbágyok névvel, telkük nagysága, hozzá tartozó szántók, rétek nagysága, heti robotjuk egyenként, állataik. – A földesúrnak adott kulináriák: csirke, tojás, van aki kappant is ad. – Tizedet pénzen megváltják, részletezése egyenként, ebből a káptalannak adott összeg. – Jobbágyok tartoznak a földesúr borát kimérni, fáradtságukért minden urna után 1 pintet kapnak, évente kimért mennyiség, hozama. – A roboton felül az első szőlőkapálásra tartoznak munkást állítani. – Azon kívül ki hány napot dolgozik hetente, annyi font lent vagy kendert tartozik megfonni. – Méhtizedet adnak, tízen alul megváltják, összeg. – A robotot az allódiális földek megmunkálására fordítja a földesúr. – Évente elvetett búza, rozs holdanként, minden holdra 2 drávai mérőt számítanak, hozama. – A falunak fajzása van egyik erdőcskében, elegendő a lakosoknak.
Gróf Patachich Lajosné.
(Varasd m.): Csálincz

Search result navigation
Content provider