HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 008.

Date 1776. május 9.
Description

Korabeli másolat, 8 folio, latin.

Text

”Aestimatio”, amelyet a túloldali kamarai helységekről készítettek, Hadik grófra történt 1775-i rescriptió alkalmából.
Csetevics:
Jobbágyok, egész telkek száma, censusba telkenként 3 forintot fizetnek, együttes összege. – A telkekhez tartozó jobbágyok 48 napot robotolnak évente, ennek összegzése, értéke pénzben. – Házas zsellérek száma, censusba 1 forintot fizetnek, összege. – Fejenként 12 napi robottal tartoznak, összegzése, értéke. – 157 jobbágy, 10 zsellér. – Jobbágyok telkenként egy ölnyi fát tartoznak szállítani, vagy megváltják, együttes összege. – Földesúri kocsma évi jövedelme italmérésből, kimért bor, pálinka mennyisége, pénzértékük. – Lakosok a Dunában halásznak, fizetnek érte az uradalomnak. – Tíz paraszti vízimalom, árendájuk egyenként és összegezve. – Promontórium jobbágyi szőlőkkel, hegyvámot a helybeliek nem fizetnek, csak az idegenek, jövedelme, értéke. – A törkölyből pálinkát főznek, mennyisége, pénzértéke, leszámítva a pálinkafőző díját. – Három kereskedő censusának összege, tíz mesterember adója mesterségük után. – Erdők, részben makkosok, jövedelmük fakitermelésből és makkoltatásból. – A helység jövedelmének végösszege.
Banostot:
Jobbágyok, zsellérek száma, censusuk, robotjuk azonos fentivel (csak a számokból adódik eltérés). – 13 jobbágy, 50 zsellér. – Kocsma nincsen a helységben, erdei házban mérnek bort, pálinkát, mennyiségük, jövedelem. – Részben makkos erdők, jövedelem fakitermelésből és makkoltatásból. – Hét paraszti malom, censusuk egyenként és összegezve. – Dunai halászatért lakosok által fizetett árenda. – Hegyvám címén adott bor mennyisége, pénzértéke. Törkölyből főzött pálinka mennyisége, értéke. – Gabonatized jövedelme búzából, árpából, zabból, borból, értéke. – Két kereskedő, censusuk. – Telkek száma, census összege, robottal együtt összegzése. – Úrbéri fa mennyisége, pénzértéke. – Uradalmi kocsmában kimért bor, pálinka mennyisége, értéke, levonva a kocsmáros bérét. – Két paraszti malom a Dunán, censusuk összege. – Halászatért árenda címén fizetett összeg. – Jobbágyok minden,. A promontóriumon termett bor urnája után hegyvámot fizetnek, értéke. – Törkölyből főzött pálinka mennyisége, értéke. – Bor- és gabonadézsma jövedelme, értéke. – Nemes Stoicsevics örökösei által bírt másfél telek után fizetett árenda összege. Részben makkos erdők, jövedelmük fakitermelésből és makkoltatásból, pénzértéke. – Kiadások részletezése: inspector, provisor, kasznár, ispán, írnok, őrmester, hajdúk, 6 kádár, 2 erdőkerülő, 8 segédderülő, 3 pandúr fizetése: pénz, irodai kiadásokra fizetett pénz, széna, búza, zab, bor, fa mennyisége, értéke pénzben egyenként és összegezve. – A tételek és mennyiségük személyenként változik. – Az épületek értékelése: Cserevicsen inspectorház, kádárház, Banostoton ispánház, Nestinen kádárház. – Az egész birtok értékének végösszege: 145.352 Ft. 66 den.
Kamarai birtok.
(Szerém m.): Csetevics – Banostot – Nestin

Search result navigation
Content provider