HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 007.

Date 1775
Description

Másolati példány, 4 folio.

Text

Aestimatio, amelyet a Szentiványi család magszakadása után a fiscusra szállt, jelenleg pedig Szirmay Sándor úrnak bizonyos feltételekkel átengedett birtokról készítettek.
Csicsóka:
A helységben 23 jobbágy lakik 11 telken, az új urbárium szerint a 8 házas zsellérrel együtt mindnyájan 1 Ft. házcensust fizetnek, együttes összege. – Robotnapok száma jobbágyoknál, zselléreknél, 1 házatlan zsellérnél, értéke, faszállítás értéke. – Kulináriákra adott vaj, kappan, csirke, tojás együttes mennyisége, értéke. – Len- és kenderfonás mennyisége, értéke. – Szántók 3 nyomásban, egyik mindig pihen, befogadóképességük, hozamuk búzából, rozsból, árpából, zabból, harmadát megmunkálásra fordítva értéke, kukorica értéke. – Földesúri rétek, szénahozamuk, értéke, harmadát megmunkálásra fordítva. – Földesúri malom, árenda címén a molnár által fizetett összeg. – Földesúr számára hízlalt disznó, valamint a molnár munkájának értéke. – Földesúri kocsma után fizetett árenda összege. – Gabonatized jövedelme búzából, rozsból, árpából, zabból, értéke. – Erdeje nincsen a községnek; két kis földesúri erdőcske, egyik növendék tölgyfákkal, tilalmas. – A falun kívül görög szertartású, újonnan emelt templom, plébániaházzal, melyben a papon kívül a harangozó és kántor is lakik. – Kiadások, a gazda évi fizetése, 60 Ft, értéke levonva a jövedelmek végösszege: 60 Ft, 30 Xr. – Ezt 5 % hozammal tőkésítve, értéke: 13433 Ft 20 Xr. Megoszlása fiscus és Szirmay úr között.
Barkóczi-fiscus.
(Zemplén m.): Csicsóka

Search result navigation
Content provider