HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 004.

Date 1790. december 9.
Description

Eredeti példány, 14 folio. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata.

Text

”Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a szentovai kamarai uradalomról vett fel Andreas Köhlen.
Csatalia:
Jelenleg a szentovai kamarai uradalomhoz tartozó helység, síkságon terül el, határai, szomszédos falvak. – Határjelei, határhányásai állnak, határvillongások ezért nincsenek. – Jövedelmet hajtó épületek a kocsmán és mészárszéken kívül nincsenek. – Kocsma alapjától 3 lábnyira égetett téglából, feljebb nyers téglából épült, náddal fedett, nagy ivószobából, két vendégszobából, kocsmáros szobájából, éléskamrából és konyhából áll tégla padlóval. – A pince és a két kémény szilárd anyagból épültek, előbbi nagysága, kapacitása. – Istálló 24 lóra való férőhellyel, az udvar közepén 10 tölgyfaoszlopon álló, náddal fedett, szénapadlás nélküli kocsi állás, 4–5 kocsira. Az udvaron téglával kirakott kút, az egész udvar fonott kerítéssel övezett. – Értéke a hivatkozott becslés szerint, tartozékaival együtt. – Közvetlenül mellette van a mészárszék, lent égetett téglából, feljebb földből épült, náddal fedett, két vágótönkkel, húsvivő saroglyával, értéke. – Az uradalomnak sohasem volt itt állattartása. – A helység egyike a kerület legrégibb német településeinek, a lakosok katolikus vallásúak. – 138 jobbágy mellett 5 házas zsellér lakja, házatlan zsellérek nincsenek, kivéve néhány koldust. – A telkek megoszlása: 15 egész, 50 1/4, 61 fél és 112 negyed telek. A jobbágyokat, zselléreket a csatolt urbárium szerint kezelik. – A helységet 1782-ben mérték fel, körülményei alapján harmadosztályba sorolták. – Egy egész telekhez 36 hold szántó, 22 hold rét tartozik, 1200 négyszögöllel számítva. – 88 1/2 egész telek van összesen, ebből 2 és fél a plébános, a község és mészárszék között oszlik meg, ezek mentesek, tehát allódiális földek nem is maradtak, ahol az uradalom saját gazdálkodást folytathatna. – A föld egyébként elég összefüggően terül el, nyugati részén nagyon homokos, keleti fele kevéssé, ezért a rétek utolsó, a szőlők és legelők ellenben első osztályúak. – Egy mérő kétszeres közepes évben 3, árpa 2 és fél, zab 4 mérőt ad, ezek súlya. – A lakosok kizárólag földművelésből élnek. Saját, az uradalmitól elkülönített erdejük nincs. – A terület harmadrésze legelő, elég homokos, csak a község mellett fekvő, Gara felé néző mintegy 154 hold rész jó. – A lakosok nagyon fellendítették a juhtartást, mintegy 6000 darabot legeltetnek, arányosan használják a legelőt. – Szőlők nagysága holdakban, bár nem kicsinybeni eladásra való, a lakosok mégis kihasználják az urbárium adta féléves szabad bormérést. – A lakosság egyébként közepes körülmények között él, néhányan felhasználva a kedvező körülményeket, hogy Baja csak 2 mérföldnyire van tőlük, melynek vásárain nemcsak könnyen értékesíthetik termékeiket, hanem fuvaroznak is innét különböző termékeket. – Az uradalom felé kötelezettségeiket pontosan és időben teljesítik. – Szolgáltatásaik a következők: úrbéri census jobbágyoktól, zsellérektől, összege. – Victuáliákat megváltják egész telkenként 51 krajcáron, együttes összege. – Robot szabályozása jobbágyoknál, zselléreknél, napok száma, értéke, hosszúfuvar értéke. – Fonást nem teljesítenek, mert az urbárium szerint kenderből és lenből kilencedet adnak. – Pálinkafőző üstjeik száma, censusuk egyenként és összegezve. – A lakosok az uradalomnak kilencedet, az érseknek pedig tizedet adnak. – Kilenced jövedelem 10 évi átlagot véve alapul kétszeresből, árpából, zabból, értékük pénzben, szalma jövedelmének részletezése, értéke. – Kiskilencedet kukoricából (ebből tizedet nem adnak, csak kilencedet a földesúrnak!), jövedelme, értéke. – Kender, len, bab, káposzta, és más hasonlókat pénzen megváltanak, összege. – Borkilenced jövedelme, értéke. – Bárány kilenced, méh kilenced jövedelme természetben, illetve pénzen való megváltásban, értéke. – az érseki tized részletezése kétszeresből, árpából, zabból, borból, bárányból, méhekből, értéke pénzben. – Uradalmi erdő, füzes, jövedelme. – Vadászat bérbe van adva, összege. – Ezen a jelentéktelen erdőcskén kívül allódiális szőlők, szántók, rétek nincsenek, csak egy 11 holdnyi darabka, mely az ispánkerthez tartozik, régebben bérbe volt adva, összege, két év óta nem jövedelmez. – Uradalmi mészárszék jövedelme tartozékaival együtt. – Kereskedők, saját házukban laknak, censusuk összege. – Kocsma jövedelmének alakulása, jelenlegi jövedelem bor, sör és pálinkamérésből. – Jövedelmet csökkentő tényezők: a lakosság a legszükségesebb termékekben nem szenved szükséget, a földnek terméketlensége miatt sem lehet panaszuk. – A legelő ugyan nagyon homokos, és száraz évben rosszul terem a fű rajta, amiért a jószágot többnyire az ugaron legeltetik, mivel azonban a legelő a földterület harmadát teszi ki, és juhok legeltetésére megfelelő, nem szenved a község nagy kárt miatta. – Bajához való közelsége igen nagy előnyt jelent a lakosságnak, fában és nádban hiányt szenvednek. – Eddig a tiszttartó felügyelete alatt egy ispán vezette a gazdaságot a két szomszédos faluéval együtt, azon kívül a bíró rendelte ki a robotot, és írta be a censusnak teljesítését és szállíttatta be az uradalomnak. – Ha a község saját gazdasági vezetőt kapna, aki egyúttal a pénzt és természetbenit elszámolja, az alábbi fizetés, konvenció fizethető: pénz, kétszeres, zab, széna, puhafa, nyári szalma, bor, hízódisznóra fizetett pénzt, írószerekre fizetett pénz, kvártélypénz, értékük egyenként és együttesen. – Mellette egy pandúr, aki a robotra hajtaná az embereket és felügyelne a nyomtatásnál; pénzt, ruhapénzt, kétszerest, kvártélypénzt kap. – Jövedelmek végösszege: 2381 Ft 6 Xr. – Az összeírásba betett 1853. évi kelettel ellátott őrjegy szerint a mellékletek (melyekre hivatkozik az összeírás, mint csatoltra) kivéve és máshova sorolva.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Csatalia

Search result navigation
Content provider