HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 003.

Date 1790. december 22.
Description

Eredeti példány. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata, német. 27 eredeti számozású pagina.

Text

”Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a zombori kamarai uradalomhoz tartozó helységekről készített Joseph Miczky.
Csonoplya:
A hozzá bekebelezett Dolove praediummal együtt területe nagy kiterjedésű, az úgynevezett Telecska magaslaton fekszik, a község maga azonban síkságon terül el. – Határai, szomszédos helységek, határvillongások nincsenek, a határhányások mindenütt jó állapotban vannak. – Jövedelmet biztosító épületek a helységben egy uradalmi kocsma, a Telecskán egy nagy földbe ásott pince. – A kocsma szilárd anyagból épült, náddal fedett. – Egy nagy ivóhelysége van, mellette konyha, egyik bejárata az udvarra, másik az utcára nyílik. – Kocsmáros lakószobája mellett van a kamra és két vendégszoba, a kamra alatt kőből épített pince, hozzávetőleges kapacitása, bejárata a tornácról, itt eregetik le a hordókat. Másik bejárat a konyhából nyílik, az épület fölött padlás. Itt tárolható gabona. – Az udvaron istálló 10 állatra való férőhellyel, vert földből épült, náddal feddett. – Az udvar közepén az égetett téglából épített kút, egy része beomlott, használhatatlan. – Kertje nincs a háznak, a terület nagysága ölekben, értéke mesteremberek becslése alapján. – Szabad telken épült mészárszék, alapja tégla, feljebb földből épült, náddal fedett, értéke. – A Telecskán épült pince, mintegy 30 ölnyi, kapacitása, értéke. – Allódiuma, állattartása, méhészete nincs az uradalomnak. – A helységet 1782-ben mérték fel mérnökileg, és osztották újra őrbéri telkekre. – Telkek száma, az üresen álló telkekre 1786-ban németeket telepítettek, ezek 10 évi mentességet kaptak, 54 4/8 egész telek van a kezükön, 109 házzal van még 10 házas zsellér is, valamennyien katolikusok. – A régi jobbágyok 137 telket bírnak, az uradalmi ispán házról-házra járva vette számba. – Valójában 145 4/8 telek van a szabad telkekkel (pap, kasznár, pandúr, templom, iskolamester, jegyző telkei) együtt, ezek tagozódása egész, fél, negyed telkekre a hivatkozott (nem csatolt!) táblázat szerint. – A földesúri házakat leszámítva a házak száma: 216 jobbágyi és 25 zsellérház. – A régi lakosságot az urbárium alapján kezelik. Egy egész telekhez 38 hold szántó, 22 hold rét tartozik 1200 négyszögöllel a Telecskán, a Telecska alatt azonban 1100 négyszögölével számítva. – A földek kétharmada a Telecskán terül el, a magas fekvés miatt kevésbé termékenyek, szárazak, aszályos évben a lakosok szükséget szenvednek. – Egy mérő kétszeres négyet, árpa 4 és felet, zab öt mérőt terem, ezek súlya. – A helységet úrbérileg a negyedik osztályba sorolták. – A lakosok kereskedést nem folyatnak, csak föld- és szőlőművelésből, valamint állattartásból élnek. – Erdők nincsenek. – Legelő két helyen van, nagyságuk holdakban, ezek a földterület harmad részét teszik ki, tanító, harangozó, jegyző itt legeltethető állatai (a plébános nem tart állatokat). – Nagy promontórium, a szőlők a régi lakosoké, nagy előnyt jelent, mert a termett bor a környék legjobb minőségű bora, jó áron tudják értékesíteni. – A lakosság elég jó körülmények között él, termékeiket könnyen tudják a jól megközelíthető, 6 mérföldnyire fekvő Baja vásárain értékesíteni, az uradalom felé nincs tartozásuk. – Szolgáltatásaik a következők: úrbéri census jobbágyoktól, házas zsellérektől, összege. – Victuáliákra telkenként fizetendő vaj, 2 kappan, 2 csirke, 12 tojás, úrbéri borjú összege egyenként és együttesen. – Robot szabályozása, napok száma jobbágyoknál és zselléreknél, 1781–87-ig teljesített napok, értéke, ezek hovafordításának részletezése. Hosszúfuvar, értéke. – Fonás nem szokásos, nem is fizetnek helyette, mert len és kenderkilencedet természetben teljesítenek. – Bolt és kereskedő census összege 1781–87-ig, évi átlaga. – Pálinkafőző üstök censusának jövedelme. – Malomcensus összege a számadások alapján, malmok száma 1781. és 1787. között, átlagjövedelem. – A szántók 3 nyomásra vannak felosztva, a jobbágyok az uradalomnak hetedet adnak a termésből. Ennek alakulása az évek alatt kétszeresből, árpából, zabból, kölesből mérőkben, pénzértékük egyenként, jövedelem, téli és nyári szalma jövedelme, értéke. – Kiskilenced jövedelmének évi átlaga pénzben (nem részletezi a tételeket). – Bárány és méh kilenced jövedelmeinek alakulása. – Borból hetedet adnak, jövedelme, hegyvám nincsen. – Egyházi tizedet nem adnak a lakosok, mert a községből csak heted jár. – Uradalmi erdők, szőlők nincsenek. – Allódiális szántók nincsenek, csak remanentiális földek, nagyságuk holdakban, jobbágyoknak osztották ki heted fejében. – Allódiális rétek, gyümölcsösök, legelők, káposztások nincsenek. – Halászat és uradalmi malmok a folyón nincsenek. – Mészárszék censusának jövedelme. – Vadászat 1788-tól bérbe van adva, összege. – Vámok, vásárok nincsenek. – Kocsma jövedelme. – Lakosok panaszolják a földek terméketlenségét. Erdejük nincsen, épület és tűzifát máshonnan kénytelenek venni, száraz évben sem szántókból, sem rétekből nem sok hasznot húznak. – Ispán és pandúrok fizetése: az ispán pénzt, írószerekre pénzt, kétszerest, zabot, hízót, fát, szénát, szalmát, kvártélypénzt kap. – Pandúr pénzt, kétszerest, fát, szalmát, mundérpénzt és kvártélypénzt kap. – Jövedelmek végösszege: 5972 Ft 14 Xr.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Csonoplya

Search result navigation
Content provider