HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 005.

Date 1760
Description

Korabeli másolat, 3 folio.

Text

Conscriptio, amelyet a báró Szent Iványi József halála után fiscusra szállt birtokról vettek fel a kamara rendeletére.
Csicsóka:
Jobbágyok névvel, fiak, együtt lakó testvérek. – Telkük nagysága. – Állataik: ökrök, lovak, tehenek, üszők, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Szántóik befogadóképessége, rétjeik szénahozama. – Zsellérek névsora, teheneik, disznaik vannak, egyiknek két ökre. – Van még 3 nőtlen testvér is, akik szolgaként élnek a faluban. – Rutén templom, plébániaházzal, melyben nemcsak a plébános, hanem a kántor és a sekrestyés is lakik. – Földesúri allódium, házzal, két szobából, kamrácskából áll, a jelenlegi birtokosa, Szirmay Sándor úr építtette, még nincs teljesen készen, az istállók, ólak még tető nélkül állnak. Régi földesúri csűr, egyébként jó állapotban van, de kicsi, kerített. – Almáskert nincsen, 3–4 fácskán kívül, melyek a csűrnél vannak. – A szántók 3 nyomásra vannak felosztva, terméketlensége miatt állandó trágyázásra szorul, és mivel elég nagy dombokon fekszik (maga a község szűk völgyben terül el), hacsak földesúr is, lakosok is a legnagyobb igyekezetet nem tanúsítják a földművelésben, nem elegendő a kenyerük, zabon tengődnek. – Földesúr részére hozzávetőlegesen nyomásonként elvetett köblök, a harmadikban a bíró jelentése szerint jelenleg őszi van vetve. – Terméshozam búzából 7, rozsból 13 körül. – Két földesúri rét, szénahozamuk, jobbágyi rétek. – Földesúri malom két kerékre a Csicsóka patakon, jó állapotban van, köles, kása és kendertörővel felszerelve. – Molnár neve, már nagyon öreg, három fia közül a legidősebb viszi a malmot. – Molnárház, leírása, istállóval, disznóóllal, jó állapotban. – Nem árendába, hanem a jövedelem harmadrészéért van kiadva, jövedelem az elmúlt évben búzából, rozsból, árpából, zabból, kásából, (polenta), kölesből, azon kívül valamelyes kenderkévékből, molnár tartozik a földesúr parancsa szerint mesterségével szolgálni, évente egy disznót hízlalni, az ő harmadából. – Közös kocsma nincsen a faluban, előző földesúr egy jobbágynak adott italmérést elég keveset jövedelmez, megfontolandó, hogy egy állandó kocsma építése aligha lenne jövedelem nélkül való. – Fajzásra való erdeje nincsen a helységnek, szomszédos falvakból szerzik be épület- és tűzifájukat a lakosok. – Két kicsi tilalmas növendék erdőcske, egyik tölgyes, helyük. – Jobbágyok robotban heti 3 napot dolgoznak két ökörrel, összefogva, aki egyedül állítja ki az igát, fél napot robotol. Szüretre ketten állítanak ki egy szekeret, zsellérek kézi robottal szolgálnak.
Királyi fiscus.
(Zemplén m.): Csicsóka

Search result navigation
Content provider